Gävleborg

Organisation

NTF Gävleborg är en ideell organisation som jobbar för en säker trafikmiljö i Gävleborgs län. Våra medlemmar är andra organisationer, föreningar, myndigheter och kommuner som alla jobbar för en säkrare trafik på olika sätt. 

Nyhetsblad
Här hittar du vårt senaste nyhetsblad där du bland annat kan hitta lediga uppdrag samt läsa vad som är på gång inom den närmsta framtiden.

Nyhetsblad nr 3 2024

Äldre och trafik
De äldre utgör en stor del av befolkningen och lever upp till sin del i trafiksäkerhetsarbetet kring nykter körning, användande av skyddssystem och hastighetsefterlevnad. Ändå är det ofta de äldre som drabbas värst då olyckan är framme.

NTF Gävleborg bedriver ett arbete med såväl Äldreråd som Trafikombud dvs. representanter från pensionärsorganisationerna. Ambitionen är att ha ett ombud i varje lokal pensionärsförening. Dessa inbjuds att delta vid temadagar om trafiksäkerhet för att själva kunna förmedla budskapet inom den egna föreningens träffar. NTF stödjer också trafikombud som är intresserade att leda studiecirklar om trafik.

För dig som jobbar med trafiksäkerhetsfrågor i din organisation har vi tagit fram en handledning med tips och info om t.ex. reflexer, däck, säker cykel och mycket mer.

Handledning för trafikombud