Inventering av skolskjutsbusshållplatser

Vi använder oss av Trafikverkets modell för inventering av skolskjutshållplatser. Detta gör att vi kan bedöma alla hållplatser lika och ge en bra överbild till kommunen om skicket på hållplatserna som eleverna använder.