YKB - Yrkeskompetensbevis

Utbildning inom ramen för YKB/Fortbildning

SÄKER TRAFIK SVERIGE AB är godkända som fortbildare av yrkesförare. 

För att underlätta för yrkesförare som byter arbetsgivare eller verksamhetsort att fullfölja sin fortbildning samarbetar SÄKER TRAFIK SVERIGE AB med TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd), SÅ (Sveriges Åkeriföretag) och STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) kring en nationell kursplan för fortbildningen.

NTF inräknat ger detta drygt 500 kvalificerade lärarresurser spridda över hela landet samt ett flexibelt fortbildningssystem med stora valmöjligheter för dig som yrkesförare. 

Yrkeskompetensbevis.pdf

Kursinnehåll & datum - aktuella kurser.

Så tycker vi om YKB-utbildningen

Per Eklund, platschef på Veolia och 
Börje Svärdström, kvalitetsansvarig på Nobina berättar...

Läs mer