Våra erbjudanden

NTF Gävleborg arbetar mot organisationer, skolor, kommuner, företag och enskilda. Här hittar du några av våra erbjudanden. Vi har mångårig erfarenhet av att utveckla och genomföra anpassade utbildningar och fortbildningar inom trafiksäkerhet. 

Kontakta oss gärna om du behöver vår hjälp!

 

 

Bilen som Säker Arbetsplats

Trafiksäkerhet är en arbetsmiljöfråga. Begreppet trafiksäkerhet kan innefatta mycket, men det handlar i grunden om kunskaper och attityder. Enlig Arbetsmiljöverkets krav ”ska arbetsgivaren oc...

Trafiksäker och Sparsam Körning

Att köra trafiksäkert och sparsamt bidrar till att rädda liv och minska lidande, ge bättre hälsa, bättre ekonomi för företaget och samhället samt bättre miljö lokalt och globalt. Man sparar brän...

Vi gör flödes- och hastighetsmätningar med hjälp av diskret radarutrustning som monteras upp temporärt längs vägkanten. Utrustningen samlar information om antal fordon, typ av fordon, hastighet, ti...

Inventering av skolskjutsbusshållplatser

Vi använder oss av Trafikverkets modell för inventering av skolskjutshållplatser. Detta gör att vi kan bedöma alla hållplatser lika och ge en bra överbild till kommunen om skicket på hållplatserna ...

Fortbildning med halkkörning för personbil, minibuss eller lastbil/buss

Genom vårt samarbete med Säker Trafik Dalarna AB kan vi erbjuda ett stort antal tjänster och utbildningar. Vi kan genomföra teoripassen på plats ute på ert företag och ni genomför enbart den prakti...

Kompetensbevis för yrkesförare

Utbildning inom ramen för YKB/Fortbildning SÄKER TRAFIK SVERIGE AB är godkända som fortbildare av yrkesförare. För att underlätta för yrkesförare som byter arbetsgivare eller verksamhetsort ...

Lådan innehåller tre par fylleglasögon: •Ett par <0,6 •Ett par 0,7-1,0 •Ett par 1,2-1,5

Huvud ca 4½ kg för demonstration av cykelhjälmar samt Ägghjälmar

Lätt att använda, peka-och-skjuta pistolgrepp Stor och tydlig LCD-display Visar snabbaste hastigheten när man släpper avtryckaren + / - En mph noggrannhet