Unga män sämst på att använda bälte

Bältesanvändningen är hög i Sverige, men skillnaderna är stora mellan könen och varierar beroende på ålder och mognad. Kvinnorna är i alla ålderskategorier och geografiska områden bättre på att använda bälte.

Andelen som använder bältet i bilen är hög i Sverige, enligt NTFs senaste undersökning i tätort använder 93 % av personbilsförarna bälte, men skillnaderna är stora mellan könen – kvinnliga förare 97 % och manliga 92 %.
Om vi tittar på siffrorna för Gävleborgs län i samma undersökning hamnar kvinnliga förare på 96 % och manliga på 90 %, vilket gör att genomsnittet hamnar på 92 %.
Underlag för officiell statistik tas fram av VTI som mäter bältesanvändningen vid utfart från tätort, där användningen generellt blir högre. Men lyfter man ut gruppen unga män 18-25 år syns en riktigt låg användning – endast 81 % använder bälte. De äldre männen är bättre och kvinnor har i storleksordningen 5-10 procentenheter högre bältesanvändning än män i alla ålderskategorier.

Trafikverket bedömer att nya bilar med bältespåminnare på sikt kommer lösa problemet. Men nya bilar köps sällan av unga personer, de som använder bälte sämst. Här behövs ytterligare insatser!

- Informationsinsatser om vikten av att använda bälte behövs fortfarande. Unga personer är kloka, men de måste ändå upplysas och påminnas om hur illa det kan gå om man glömmer bältet, säger Lars-Eric Abrahamsson, NTF Gävleborg.

Andelen omkomna förare utan bälte har minskat sedan 2012, men är fortfarande så hög som 34 %. De få procenten utan bälte blir alltså väldigt överrepresenterade bland dödsolyckorna, en tydlig signal om hur farligt det är att strunta i bältet om man är med om en olycka.

- Vikten av att använda bälte borde räcka, det kan ju handla om skillnaden mellan liv och död. Men så länge det finns personer som inte riktigt förstått det, fortsätter vi att lagföra förare och passagerare utan bälte, säger Ulf Carnerius, Trafikpolisen Region Mitt.

Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

Kontaktpersoner:

Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare NTF Gävleborg, 070-313 40 14
Ulf Carnerius, Trafikpolisen Region Mitt, 010-567 90 32


2015-09-04