Ta tillfället i akt och gör elcykeln till moped…

Cykelhjälmsanvändningen är låg i Sverige, i synnerhet bland barn äldre än 15 år. När nu NTF presenterar resultaten från den senaste nationella mopedhjälmsmätningen kan vi konstatera att hjälmanvändningen på moped är förhållandevis god. Baserat på dessa mätresultat ställer sig NTF bakom Transportstyrelsens förslag att klassa de nya starkare elcyklarna med en motorstyrka på en kilowatt som moped.


- Egentligen borde vi fråga oss om det är effekten på motorn som ska avgöra om vi ska ställa hjälmkrav eller inte? Sedan tio år tillbaka har vi en cykelhjälmslag för barn upp till 15 år. Barn äldre än 15 år som köper moped fortsätter använda hjälm men barn som cyklar slutar. Är det verkligen bara motorstyrkan på fordonet som ska vara avgörande, borde man inte även titta på faktisk hastighet och riskerna att skadas allvarligt? Om det ska finnas någon rimlighet i lagstiftningen måste de nya elcyklarna som blir lagliga efter nyår omfattas av samma regelverk som moped klass II, säger Lars-Eric Abrahamsson vid NTF Gävleborg.


Mopedhjälmsanvändningen i Sverige ligger på 97 procent. Användningen varierar något över landet men som sämst är den i Kalmar län med 88 procent. Användningen i Gävleborg hamnade vid årets mätning på 96 %. Jämfört med cykelhjälmsanvändningen för barn under 15 år som också omfattas av lagkrav är den 40 procent högre på moped trots att hastighetskillnaderna mellan att cykla fort och att köra moped klass II inte är så stor. Vid en olycka är dessutom fallhöjden en viktig faktor för skador just på huvudet och då oavsett hastighet.

Cyklar med elmotor är redan ganska vanliga, de vi ser idag klassas som cykel och har en elmotor på 250 watt som förstärker kraften när man cyklar. Vid nyår öppnas dock dörren för en cykel med starkare elmotor på upp till en kilowatt. Enligt Transportstyrelsens förslag som varit på remiss och som kommer läggas fram i höst av regeringen ska de klassas som moped klass II, vilket innebär krav på cykelhjälm, förarbevis och trafikförsäkring.

2014 skadades över 12 000 cyklister i trafiken. Motsvarande siffra för mopedister är 2 000. Under de senaste åren har antalet skadade på moped ökat med 5 respektive 3 procent. Det beror dels på att antalet 15-åringar ökar men även på grund av att nivån varit mycket låg sedan man 2009 införde den nya AM-behörigheten på moped klass I och krav på förarbevis för moped klass II.


- Vi ser det som självklart med hjälm vid framförandet av de nya elcyklarna eftersom fordonet är så likt en moped klass II. Hjälmen är alltid en billig livförsäkring och kan vara skillnaden mellan liv och död. Hjärnan är ömtålig och oersättlig. Det är det viktigaste vi har och en stöt mot hjärnan kan ge långvariga konsekvenser. En del hjärnskador kan verka små men besvären för de drabbade kan vara katastrofala. Till och med en mildare hjärnskada som en hjärnskakning kan orsaka svårt lidande i form av minnesstörningar, depressioner och koncentrationssvårigheter. Därför är det så viktigt att alltid använda hjälm både när man cyklar och åker moped, menar Hjärnfondens generalsekreterare Gunilla Steinwall och Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förbundssekreterare Johan Beckman.


Kontaktpersoner:
Lars-Eric Abrahamsson, verksamhetsledare NTF Gävleborg – 070-313 40 14
Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden - 08-40 60 800
Johan Beckman, förbundssekreterare Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - 070-775 10 54

Hjärnskakning eller allvarlig hjärnskada?
I samband med att man slår i huvudet skakas hjärnan om och slår mot skallbenet. En person som drabbas av en hjärnskada ska alltid uppsöka vård eftersom det finns risk för blödningar som inte märks direkt. Genom skiktröntgen kan man upptäcka om det rör sig om en hjärnskakning eller en allvarligare hjärnskada. Skillnaden är att det vid en hjärnskakning inte ska finnas några blödningar i hjärnan, då handlar det om en allvarligare hjärnskada. Den som drabbas av en hjärnskakning till exempel vid en cykelolycka kan en längre tid efteråt ha besvär med trötthet, sömnbesvär, huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Det är viktigt att hjärnan får återhämta sig efter en hjärnskakning och därför bör man undvika TV-spel, långvarigt TV-tittande och annat som stimulerar och tröttar ut hjärnan under återhämtningsperioden. Det är viktigt att ha uppsikt över den som nyss fått hjärnskakning för om försämring sker kan det vara tecken på att en mer allvarlig hjärnblödning har utvecklats. Källa: Hjärnfonden


Konsekvenserna av våld mot huvudet
Det finns många som kan vittna om hur drastiskt livet kan förändras av en vanlig cykelolycka. Man vet idag att även lätta hjärnskador kan medföra svåra konsekvenser under lång tid. Även minnesstörningar är vanliga och den trötthet som kommer av hjärnskador är inte lik någon annan trötthet, den kommer plötsligt och kräver direkt återhämtning. Man pratar om hjärntrötthet eller fatigue. Många vittnar om att det är svårt att få förståelse för kognitiva problem som inte syns utanpå. Om problemen utvecklas en tid efter olyckan kan det vara svårt att koppla dem till en händelse som först inte upplevdes vara så allvarlig. Källa: Hjärnskadeförbundet


Om Hjärnfonden
Hjärnfonden arbetar för att samla in pengar och finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan, dess kapacitet och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten.

Om Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft verkar för effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador genom ökad kunskap, stöd till personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående, förebyggande arbete och stimulans till forskning och utveckling


2015-09-18