Rattfylleriet fortsätter skörda offer

Andelen alkoholpåverkade förare är ca 0,2 %, men den fara de utsätter sig själva och andra trafikanter för är oerhört stor. De är kraftigt överrepresenterade i trafikolyckor med allvarlig skada eller dödlig utgång. I genomsnitt var fjärde omkommen personbilsförare konstateras ha varit berusad vid olyckstillfället.
2015 omkom 75 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor i Sverige, i stort sett samma nivåer som under de senaste tio åren. Skarpa åtgärder krävs om förbättringar ska kunna ske.
Den 6-12 juni, vecka 23, har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet.

Polisen har ett uppdrag att hitta de som kör påverkade. Det kan innebära både att låta många göra alkoholutandningsprov, men också att hitta och ”punktmarkera” de som man tror kör påverkade. Det är viktigt att hitta de som gör fel och erbjuda dem vård.

- Flertalet av de som kör påverkade har ett beroende i botten. För att komma till rätta med detta problem behöver vi dels lokalisera förarna, men det behövs också ett nära samarbete med beroendevården. Dessa personer behöver helt enkelt vård för att bryta sitt beteende och inte återfalla i brott, säger Johanna Westlin, Inspektör lokalpolisområde Gästrikland.


Förutom polisens övervakning finns andra metoder att stoppa rattfylleriet. Nyligen togs beslut om att inrätta fler alkobommar vid landets hamnar, ett effektivt sätt att stoppa en berusad förare innan färden ens har börjat. Alkolås är en annan metod som hindrar bilen från att startas av en påverkad förare men det förändrar inte attityden till rattfylleriet.

- Att framföra fordon påverkad av alkohol får inte förekomma. Om fler av oss visade det civilkurage som krävs skulle många fyllefärder aldrig äga rum. Vi måste alla ta varje tillfälle att säga ifrån, vägra åka med - och göra allt vi kan för att stoppa berusade från att köra. Lyckas man ändå inte med det, kan ett omedelbart telefonsamtal till polisen vara det som räddar liv, säger Lars-Eric Abrahamsson, NTF Gävleborg.

NTF sprider bland annat information till lärare om Trafikverkets material Don’t Drink and Drive. Lärarna, skolan och föräldrarna har en oerhört viktig roll när det gäller att sprida den svenska normen att bilkörning och alkohol inte hör ihop. Det är ett arbete som behöver vara årligen återkommande i landets alla skolor för att effektivt påverka varje ny generation.

Kontaktpersoner:

Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare NTF Gävleborg, 070-313 40 14
Johanna Westlin, Inspektör lokalpolisområde Gästrikland, 072-216 27 07


2016-06-03