Kom och se, kläm & prova - cykelhjälm!

 

Under de senaste 25 åren har antalet allvarligt skadade minskat för alla trafikslag utom ett - cykeln. Om fler använder cykelhjälm skulle många cyklisters liv kunna räddas samtidigt som färre skulle skadas med bestående men. Utöver lidandet för de drabbade ger olyckorna mycket stora kostnader för samhället. NTF vill därför i samband ned Europeiska Mobilitetsveckan som startar den 16 september lyfta fram behovet av att göra aktiviteter för ökad användning av cykelhjälm. Aktiviteten görs samarbete med Gävle kommun och X-trafik för att främja hållbart resande och därmed uppmuntra fler att vilja cykla eller välja bussen.

Kom till Stortorget i Gävle på lördag den 16 september mellan 12.00-15.00! NTF Gävleborg kommer att visa olika modeller av moderna hjälmar som besökande får se, känna och prova. X-trafik kommer att finnas där för att visa upp en buss och även Gävle kommun finns på plats med personal.

                                                                        

För mer information kontakta:

Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare NTF Gävleborg, 070-313 40 14

Kom och se, kläm & prova - cykelhjälm!

2023-09-15