PRESSMEDDELANDE Jul- och Nyårstrafik

 

Denna jul- och nyårshelg kommer troligtvis att bli som vanligt för de flesta av oss.

Vi måste dock även detta år hjälpas åt och ta det extra försiktigt i trafiken.

Signaler kommer från vården att den redan nu har ett ansträngt läge. Olycksstatistiken får inte ytterligare försämra förutsättningarna för vården att klara sitt uppdrag under kommande Jul- och Nyårshelg.

Vi får även råd om att, för hälsans skull, promenera mera. Detta medför risker för fallolyckor. Sätt därför halkskydd på skorna, komplettera med ”gåstavar” för bättre balans och använd reflexer så du syns.

 

Enligt prognoserna förväntas temperaturen fortsätta att ligga kring eller strax under noll grader när helgerna börjar och då gäller det att vara uppmärksam på att de våta vägbanorna riskerar att frysa till. Den så kallade svartisen som då kan uppträda är mycket förrädisk, då den är svår att upptäcka. Dessutom är det också ofta sämre sikt vid den här typen av väglag, framför allt vid körning i mörker.

 

Vad vi kan göra för att bidra till att vi får en så olycksfri trafik som möjligt:

 

  • Håll rätt hastighet utifrån gällande skyltning och rådande väderlek.
  • Håll avstånd till bilen framför.
  • Se till att alla sitter bältade i bilen och ha inga lösa föremål i kupén.
  • Var nykter - ingen alkohol ihop med bilkörning.
  • Var utvilad.

Det här kan inte vara svårt för någon att ställa upp på! 

 

Planera även för en väl tilltagen restid, då man inte kan köra i kapp förlorad tid.

 

För den som väntar på ett besök så är det viktigaste att man kommer fram – det är sällan ett problem om man skulle bli några minuter försenad!

Det finns alltid någon som väntar på dig!

 

GOD JUL och GOTT NYTT trafiksäkerhetsår önskar NTF Gävleborg

 

För ytterligare frågor kontakta Lars-Eric Abrahamsson. Tfn 070-313 40 14

PRESSMEDDELANDE Jul- och Nyårstrafik

2022-12-22