Nu använder 43% av Gävleborgarna cykelhjälm

Användningen av cykelhjälm ökar och för första gången sedan NTF började genomföra mätningar av cykelhjälmsanvändningen i hela landet använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. I Gävleborg ser vi en svag ökning bland cyklisterna från 40 procent till 43 procentenheter.

 

NTF:s cykel -och mopedhjälmsmätningar genomfördes i år för nionde året i rad i samtliga kommuner. Över 100 000 observationer ligger till grund för den nationella statistiken. Hjälmanvändningen i Gävleborg bland vuxna och barn ligger nu på 43 procent för cyklister respektive 98 procent för mopedister.

I Gävleborg har vi genomfört 4 275 observationer fördelat på länets10 kommuner

 

  • Det är glädjande att vi ser en ökning av cykelhjälmsanvändningen i Gävleborg. När vi nu är mitt inne en pågående pandemi där samhället rekommenderar fysisk distansering är det otroligt viktigt att våra barn på egen hand kan cykla säkert till och från skolan. Vi får ofta frågor från oroliga föräldrar kring när barn är mogna att ta sig till och från skolan på egen hand. Barn yngre än 11 – 12 år har begränsningar i sin förmåga att ta in var ett ljud kommer ifrån och bedöma avstånd och hastigheter. Men med rätt förutsättningar i form av en säkert utformad skolväg och en cykelhjälm på huvudet kan man låta betydligt yngre barn cykla själva till skolan, säger Lars-Eric Abrahamsson, NTF Gävleborg.

 

Trots att hjälmanvändningen på både cykel och moped ökar generellt så är det väldigt stora skillnader i användning mellan i första hand Stockholm och övriga landet. I anslutning till Stockholm och Göteborg använder 78 respektive 62 procent av alla cyklister hjälm samtidigt som man i Gävleborg endast kommer upp i en användning på 43 procent.

 

I Gävleborg märker vi inga större skillnader i cykelhjälmsanvändningen mellan större tätorter och mindre samhällen

 

  • Sannolikt bidrar mängden bilar, utsattheten som oskyddad cyklist i tät trafik och den upplevda risken i allmänhet till den höga cykelhjälmsanvändningen i Stockholm och Göteborg. Men det är inte farligare att cykla omkull i en storstad jämfört med någon annanstans i landet. Det är i första hand gruppen allvarligt skadade cyklister som kan minska om fler använder cykelhjälm. Den absolut vanligaste olyckan i den gruppen är singelolyckan. Man cyklar omkull helt själv på grund av dåligt vägunderhåll, ouppmärksamhet eller för hög fart. Fallhöjden från cykeln tillsammans med hastigheten gör att man skadar huvudet svårt när man slår i marken. Därför är cykelhjälmen lika viktig oavsett var du bor, säger Lars-Eric Abrahamsson.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare NTF Gävleborg, tel. 070-313 40 14    

Nu använder 43% av Gävleborgarna cykelhjälm

2020-10-14