PRESSMEDDELANDE Jul- och Nyårstrafik

Fram till och med november har 210 personer omkommit i trafikolyckor i Sverige. Det indikerar tyvärr att 2023 kan bli det svartaste olycksåret sedan 2018.

Vi måste alla hjälpas åt så att denna siffra inte ytterligare försämras under Jul- och Nyårshelgen.

 

Enligt prognoserna förväntas temperaturen att ligga kring noll när helgtrafiken drar i gång och då gäller det att vara uppmärksam på att de våta vägbanorna riskerar att frysa till. Den så kallade svartisen som då kan uppträda är mycket förrädisk, då den är svår att upptäcka. Dessutom är det också ofta sämre sikt vid den här typen av väglag, framför allt vid körning i mörker.

 

Vad vi kan göra för att bidra till att vi får en så olycksfri helgtrafik som möjligt:

 

  • Håll rätt hastighet utifrån gällande skyltning och rådande väderlek.
  • Håll avstånd till bilen framför.
  • Se till att alla sitter bältade i bilen och ha inga lösa föremål i kupén.
  • Var utvilad.
  • Var nykter - ingen alkohol ihop med bilkörning.

 

 

Det här kan inte vara svårt för någon att ställa upp på! 

 

Planera för en väl tilltagen restid då man inte kan köra i kapp förlorad tid. Ta täta raster för att bibehålla trivseln under resan.

 

För den som väntar på ett besök så är det viktigaste att man kommer fram – det är sällan ett problem om man skulle bli några minuter försenad!

Det finns alltid någon som väntar på dig!

 

GOD JUL och GOTT NYTT trafiksäkerhetsår önskar NTF Gävleborg

 

För ytterligare frågor kontakta Lars-Eric Abrahamsson. Tfn 070-313 40 14

 

 

PRESSMEDDELANDE Jul- och Nyårstrafik

2023-12-20