NTF lanserar certifiering av cykelhandeln

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF lanserar en ny webbutbildning som riktar sig till cykelhandlare. NTF har en unik ställning som opartisk aktör inom trafiksäkerhetsområdet och vill med hjälp av märkningen NTF Certifierad underlätta för konsumenter att göra ett trafiksäkert val.
NTF Certifierad omfattar idag Säker cykling, Barn i bil och Däck. NTF och branschexperter har tagit fram utbildningen som faktagranskats av trafiksäkerhetsforskare.

En kunnig och säkerhetsmedveten cykelhandel har stora förutsättningar att bidra till Nollvisionen genom god konsumentinformation kring säker cykling. Det handlar om cykeln som ett säkert fordon med t. ex. rätt belysning, däck och bra bromsar, men också om säker cykling genom kunskap om trafikregler och användande av en bra cykelhjälm.

- NTF certifiering finns för att underlätta för konsumenten att välja de mest trafiksäkra produkterna eller tjänsterna samt säkerställer att man vid köptillfället får god trafiksäkerhetsinformation. Genom ett nära samarbete med respektive bransch tar vi fram certifieringar som ger företagen ett mervärde och en ökad konkurrensfördel, säger Lars-Eric Abrahamsson, verksamhetsledare vid NTF Gävleborg.

Vill du som konsument veta att personalen kan sin sak om säker cykling så rekommenderar NTF att du vänder dig till en butik som har NTF Certifierad personal.

I dagsläget har följande butiker i Gävleborg certifierad personal:

XXL Sport och vildmark
Valbo
Manges cykelverkstad
Gävle


Vill du som företag veta mer eller certifiera dina anställda?
Kontakta oss på: certifiering@ntf.se 


Kontaktperson:
Lars-Eric Abrahamsson, verksamhetsledare NTF Gävleborg – 070-313 40 14

NTF lanserar certifiering av cykelhandeln

2020-05-14