Fyra förlorade år för cykelsäkerheten…

 

När NTF nu presenterar sin årliga nationella cykelhjälmsmätning, som bygger på över 100 000 observationer över hela landet, kan vi konstatera att cykelhjälmsanvändningen i Gävleborgs län ligger på samma nivå som 2013. Nationellt har andelen som använder cykelhjälm inte heller förändrats nämnvärt. Det innebär fyra förlorade år för cykelsäkerheten i Sverige.

 

Som en del i att nå Riksdagens mål om 220 dödade i den svenska vägtrafiken 2020 skulle cykelhjälmsanvändningen behöva öka med 7,6 procent årligen mellan 2007 och 2020 för att nå målet om 70 procents cykelhjälmsanvändning.

 

I Gävleborgs län använder 20 procent av de vuxna hjälm när de cyklar. Användningen varierar kraftigt beroende på var man bor i Sverige. I och omkring Stockholm använder nästan sju av tio hjälmen och i Göteborgsregionen är det ungefär varannan. Storstäderna drar på det sättet upp den nationella användningen.

 

Användningen bland barn under 15 år som omfattas av cykelhjälmslagen är högre, men långt ifrån alla barn använder hjälm. Nationellt använder 58 procent hjälm. I Gävleborg använder 59 procent av barnen cykelhjälm. Det innebär att fyra av tio barn inte bara utsätter sig för ökade risker i trafiken utan även bryter mot hjälmlagen.

 

Detta kan jämföras med hjälmanvändningen på moped som mäts samtidigt. Där har vi inte samma regionala skillnader och den totala användningen för riket är 98 procent. I Gävleborg är mopedhjälmsanvändningen 94 procent.

 

2016 dog 22 cyklister i trafiken. Cirka 2100 skadades allvarligt och cirka 240 skadades mycket allvarligt. Användning av cykelhjälm kan reducera antalet allvarliga skallskador med mer än 50 procent. Störst inverkan skulle en ökad hjälmanvändning ha för allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade cyklister.

 

  • Vi har tidigare lyft cykelhjälmslag som ett verktyg för att öka cykelhjälmsanvändningen men även varit tydliga med att det inte är lagen som är det viktiga utan att användningen ökar. Det viktigaste nu är inte en lagdebatt utan att de medel som Regeringen skjuter till för ökad och säkrare cykling inte blir en engångssatsning. Om vi tittar på Norge som exempel så ser vi ett land som utan cykelhjälmslag har nått upp i nästan 60 procent hjälmanvändning och det har man gjort med hjälp av informations- och utbildningsinsatser, säger Lars-Eric Abrahamsson, NTF Gävleborg.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare NTF Gävleborg, tel. 070-313 40 14    

Fyra förlorade år för cykelsäkerheten…

2017-09-08