Bilbältesanvändningen fortfarande sämst bland män

 

Totalt ökar bältesanvändningen i tätort från 94 till 95 procent visar NTF:s årliga bältesmätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på nästan 340 000 observationer av förare och framsätespassagerare. Trots den höga bältesanvändningen saknade var tredje förare som omkom bälte 2016.

Gävleborg följer tyvärr inte med i den utvecklingen utan är på väg tillbaka mot den nivå som man hade 2014-15. Skillnaden mellan män och kvinnor följer dock rikets resultat, men på en lägre nivå. Av manliga förare använde 92 procent bälte jämfört med kvinnliga förare där resultatet hamnade på 95 procent.

 

En av orsakerna till att bältesanvändningen ökar tros vara att förekomsten av bältespåminnare fortsätter öka i takt med att äldre fordon ersätts med nya. År 2016 uppskattas 83 procent av samtliga resor ha genomförts i ett fordon med bältespåminnare. Så sent som 2005 var andelen knappt 10 procent. Men användningen av bälte ökar inte i hela landet. Trots att nya bilar ersätter äldre i hela landet så kvarstår stora lokala och regionala skillnader i bältesanvändningen.

 

  • Eftersom det fortfarande är så att var tredje förare som omkommer i personbil saknar bilbälte är det jätteviktigt att fortsätta jobba för att öka användningen, i synnerhet mot riktade högriskgrupper exempelvis unga män, säger Lars-Eric Abrahamsson NTF Gävleborg.

 

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade år 2020 borde den, enligt Trafikverkets analysgrupp, ligga på 97 - 98 procent idag. De lokala resultaten från NTF:s bältesundersökning 2017 som bygger på observationer från länets samtliga kommuner, visar att endast Söderhamn uppfyller det kravet. De flesta kommuner i länet ligger runt 95 procents användning men i Sandviken, Hofors, Ockelbo och Nordanstig saknar fortfarande 1 av 10 förare bälte.

Nationellt är det 6 län som uppfyller kravet på en bältesanvändning på 97 – 98 procent. Genomsnittet ligger på 95 procent och Gävleborgs län hamnar åter igen på den nedre halvan med 93 procent.

 

  • Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftig. På vissa håll saknar nästan var tionde bälte och går man ner på kommunal nivå är användningen på sina håll ännu sämre. Om inte polisen kan öka sin övervakning i de kommuner där bältesanvändningen är som lägst skulle vi behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd- och beteendepåverkande insatser mot förare de närmsta åren, säger Lars-Eric Abrahamsson.

 

Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid lägre hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt men minskar skaderisken med 20 procent. Många bilar är utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet och minskar onödigt slack. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med ca 55 procent. Krockkudden ersätter inte bältet utan är designad att fungera tillsammans med bilbältet för maximal skyddseffekt.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare NTF Gävleborg, tel. 070-313 40 14

 

 

Bältesligan i Gävleborg 2017

 

                          2016           2017

 

Söderhamn           96%            97%

Bollnäs                 97%            96%

Ovanåker             96%            96%

Gävle                    92%            96%

Hudiksvall             93%            95%

Ljusdal                  90%            94%

Nordanstig            92%            91%

Hofors                  85%            91%

Sandviken             97%            89%

Ockelbo                86%            84%

 

Gävleborgs län     94%             93%

Sverige                 94%            95%

--------------------------------------------------------------------------------

Checklista för god bältesanvändning

 

  • Använd alltid bältet.

- Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.

 

  • Axelbandet över bröstet.

- Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.

 

  • Höftbandet mot låren.

- Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna, ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsaka inre blödningar.

 

  • Sträck bältet en extra gång.

- Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen desto bättre skydd ger bältet.

 

   

Bilbältesanvändningen fortfarande sämst bland män

2017-11-20