Nyhetsblad nr 6, december 2019

 

Julstängt

Kontoret kommer att vara stängt 23 december-6 januari. Tisdag 7 januari finns vi på plats igen.

Under denna tid hänvisar vi till hemsidan, http://gavleborg.ntf.se/.

 

Projekt och övriga insatser 2019

Även projektåret börjar lida mot sitt slut. Flera av dessa uppdrag har kunnat genomföras tack vare god hjälp från våra medlemsorganisationer.

Som exempel har användandet av bilbälte och cykelhjälm räknats i samtliga kommuner och under året har vi även informerat lärare i flera av länets kommuner om vinsterna med att öka elevernas cyklande till och från skolan.

Medlen vi får från Region Gävleborg har bland annat använts till att öka kunskapen hos nyblivna föräldrar med hjälp av MVC och BVC i länet. Trafiksäkerhetsinformationer, riktade till både pensionärsorganisationer och förskolor/skolor har även kunnat genomföras tack vare detta stöd.

Alla dessa insatser har inneburit att NTF under 2019 kunnat hålla fortsatt högt fokus på trafiksäkerheten för alla som bor och verkar i Gävleborgs län.

 

Äldrerådet

Äldrerådet har träffats två gånger under 2019.

I september anordnades för tredje året en gemensam träff i Gävle tillsammans med inbjudna representanter från Äldreråden i Uppland, Västmanland, Dalarna och Västernorrland. Till träffen hade en pensionerad förtroendeläkare från Transportstyrelsen bjudits in och höll en mycket intressant föreläsning om regler kring när man ska sluta köra bil. Eftermiddagen ägnades åt utbyten av erfarenheter och alla deltagare upplevde dagen mycket lyckad.

Nästa gemensamma träff planeras även den att genomföras i Gävle, hösten 2020.

 

Trafiksäkerhetsråd

TS-rådet har träffats en gång under 2019. Mötet i maj hade temat ”kollektivtrafik och cykling”. Höstens möte som var planerat till oktober blev tyvärr inställt. Inbjudna till trafiksäkerhetsrådet är Trafikverket, Polisen, Länsstyrelsen, länets samtliga 10 kommuner, Region Gävleborg samt X-Trafik.

Syftet med träffarna är att skapa nätverk och diskutera aktuella trafiksäkerhetsfrågor som berör Gävleborgs län.

 

Kom ihåg reflexen!

40 % av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att använda reflex syns du bättre och risken för att råka ut för en olycka minskar betydligt. Det är viktigt att använda reflex även i stadstrafik, inte bara längs mörka landsvägar. Kom också ihåg att reflex är en färskvara. Värme, vatten och repor från nycklar kan skada och förkorta reflexens livslängd.

 

Olycksstatistik 2019

Fram till den 18 december har 11 olyckor med dödlig utgång inträffat i Gävleborgs län.

 

Då vår statistik kan skilja sig från Trafikverkets vill vi förtydliga att vi hämtar vår statistik från STRADA (där Landstinget och Polisen rapporterar in olyckor) och siffrorna är preliminära dvs. vissa olyckor kan komma att räknas bort om man anser att de är uppkomna pga. sjukdom eller självmord.

 

 

NTF Gävleborgs styrelse och personal tackar för ett bra samarbete under året och önskar er en riktigt god jul och gott nytt trafiksäkert år!

Nyhetsblad nr 6, december 2019

2019-12-20