Nyhetsblad nr 6, december 2018

 

Julstängt

Kontoret kommer att vara stängt 27 december-6 januari. Måndag 7 januari finns vi på plats igen.

Under denna tid hänvisar vi till hemsidan, http://gavleborg.ntf.se/.

 

Projekten och övriga insatser 2018

Även projektåret börjar lida mot sitt slut. Vi har jobbat med 12 olika projekt under året på uppdrag av Trafikverket. 10 projekt är genomförda och slutredovisade, 2 av projekten fortsätter under 2019. Flera av dessa uppdrag har kunnat genomföras tack vare god hjälp från våra medlemsorganisationer.

Som exempel har användandet av bilbälte och cykelhjälm räknats i samtliga kommuner, trafiksäkerhetsinformationer och cykelutbildningar riktade till nya svenskar och seminarier för en säkrare tung trafik har genomförts.

Under året har vi även informerat lärare och föräldrar i flera av länets kommuner om vinsterna med att öka elevernas cyklande till och från skolan.

Medlen vi får från Region Gävleborg har bland annat använts till att öka kunskapen hos nyblivna föräldrar med hjälp av MVC och BVC i länet. Aktiviteter har genomförts i skolor, till nya svenskar och äldre i vårt län.

Alla dessa insatser har inneburit att NTF under 2018 kunnat hålla fortsatt högt fokus på trafiksäkerheten för alla i Gävleborgs län.

  

Äldrerådet

Äldrerådet har träffats två gånger under 2018.

I september anordnades för andra året en gemensam träff i Gävle tillsammans med inbjudna representanter från Äldreråden i Uppland, Västmanland, Dalarna och Västernorrland. Många utbyten av erfarenheter skedde och alla upplevde dagen mycket lyckad. Nästa gemensamma träff planeras även den att genomföras i Gävle, hösten 2019.

 

Trafiksäkerhetsråd

TS-rådet har träffats två gånger under 2018. Mötet i april hade temat ”hastighetsöversyn i länets kommuner” och mötet i oktober hade temat ”trafiksäkerhetsutvecklingen under 2017”. Inbjudna till detta råd är Trafikverket, Polisen, Länsstyrelsen, länets samtliga 10 kommuner, Region Gävleborg samt X-Trafik.

Syftet med träffarna är att skapa nätverk och diskutera aktuella trafiksäkerhetsfrågor som berör Gävleborgs län.

 

Kom ihåg reflexen!

40 % av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att använda reflex syns du bättre och risken för att råka ut för en olycka minskar betydligt. Det är viktigt att använda reflex även i stadstrafik, inte bara längs mörka landsvägar. Kom också ihåg att reflex är en färskvara. Värme, vatten och repor från nycklar kan skada och förkorta reflexens livslängd.

  

Olycksstatistik 2018

Fram till den 19 december har 11 olyckor med dödlig utgång inträffat i Gävleborgs län.

 

Då vår statistik kan skilja sig från Trafikverkets vill vi förtydliga att vi hämtar vår statistik från STRADA (där Landstinget och Polisen rapporterar in olyckor) och siffrorna är preliminära dvs. vissa olyckor kan komma att räknas bort om man anser att de är uppkomna pga. sjukdom eller självmord.

  

 

NTF Gävleborgs styrelse och personal tackar för ett bra samarbete under året och önskar er en riktigt god jul och gott nytt trafiksäkert år!

Nyhetsblad nr 6, december 2018

2018-12-19