Nyhetsblad nr 6, december 2017

Julstängt

Kontoret kommer att vara stängt 27 december-7 januari. Måndag 8 januari finns vi på plats igen.

Under denna tid hänvisar vi till hemsidan, http://gavleborg.ntf.se/.

 

Projekten och övriga insatser 2017

Även projektåret börjar lida mot sitt slut. Vi har jobbat med 9 olika projekt under året på uppdrag av Trafikverket. 8 projekt är genomförda och slutredovisade, 1 av projekten fortsätter under 2018. Vi har under hösten observerat hur säkert barn färdas i bilen. Observationerna har genomförts vid 15 förskolor i länet.

Flera av dessa uppdrag har genomförts med hjälp av våra medlemsorganisationer.

Alla dessa projekt har på olika sätt bidragit till ökad trafiksäkerhet i Gävleborgs län.

Som exempel har användandet av bilbälte och cykelhjälm räknats i samtliga kommuner, ungdomar har informerats om alkohol och droger i trafiken samt att gång- och cykelpassager har inventerats.

Under året har vi utbildat föreningar och volontärer i trafiksäkerhet. Kunskaperna har sedan förmedlats vidare till asylboenden och språkcaféer i 8 av länets kommuner.

Medlen vi får från Region Gävleborg har bland annat använts till att öka kunskapen hos nyblivna föräldrar med hjälp av MVC och BVC i länet. Aktiviteter har genomförts i skolor, till nya svenskar och äldre i vårt län.

Alla dessa insatser har inneburit att NTF under 2017 kunnat hålla fortsatt högt fokus på trafiksäkerheten för alla i Gävleborgs län.

 

Äldrerådet

Äldrerådet har träffats tre gånger under 2017. I september anordnade vi en gemensam träff i Gävle tillsammans med inbjudna representanter från Äldreråden i Uppland, Västmanland, Dalarna och Västernorrland. Många utbyten av erfarenheter skedde och alla upplevde dagen mycket lyckad. Nästa gemensamma träff planeras även den att genomföras i Gävle, hösten 2018.

 

Trafiksäkerhetsråd

TS-rådet träffades i oktober 2017. Mötet i maj blev tyvärr inställt. Inbjudna till detta råd är Trafikverket, Polisen, Länsstyrelsen, länets samtliga 10 kommuner, Region Gävleborg samt X-Trafik.

Syftet med träffarna är att skapa nätverk och diskutera aktuella trafiksäkerhetsfrågor som berör Gävleborgs län.

 

Kom ihåg reflexen!

40 % av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att använda reflex syns du bättre och risken för att råka ut för en olycka minskar betydligt. Det är viktigt att använda reflex även i stadstrafik, inte bara längs mörka landsvägar. Kom också ihåg att reflex är en färskvara. Värme, vatten och repor från nycklar kan skada och förkorta reflexens livslängd.

 

Olycksstatistik 2017

Fram till den 20 december har 7 olyckor med dödlig utgång inträffat i Gävleborgs län.

 

Då vår statistik kan skilja sig från Trafikverkets vill vi förtydliga att vi hämtar vår statistik från STRADA (där Landstinget och Polisen rapporterar in olyckor) och siffrorna är preliminära dvs. vissa olyckor kan komma att räknas bort om man anser att de är uppkomna pga. sjukdom eller självmord.

 

 

NTF Gävleborgs styrelse och personal tackar för ett bra samarbete under året och önskar er en riktigt god jul och gott nytt trafiksäkert år!

Nyhetsblad nr 6, december 2017

2017-12-21