Nyhetsblad nr 5, december 202

 

Julstängt

Kontoret kommer att vara stängt 27 december-3 januari. Onsdag 4 januari finns vi på plats igen.

Under denna tid hänvisar vi till hemsidan, http://gavleborg.ntf.se/.

 

 

Projekt och övriga insatser 2022

Projektåret 2022 har, efter att NTF Riks begärde sig själva i konkurs våren 2022, varit mycket begränsat i sin omfattning. Endast två projekt har startats upp och dessa kommer att slutföras under 2023.

Vintern 2022 har lika som 2020 och 2021 präglats av Coronapandemin. Det har inneburit att vissa uppdrag och träffar har tvingats att ställas in eller skjutas på framtiden. Vissa uppdrag har trots allt varit möjliga att genomföra tack vare mycket god hjälp från våra medlemsorganisationer.

Stödet vi får från Region Gävleborg har även detta år använts till att öka kunskapen hos nyblivna föräldrar med hjälp av MVC och BVC i hela länet.

Trafiksäkerhetsinformationer, riktade till SFI, pensionärsorganisationer och förskolor/skolor har även kunnat genomföras.

Alla dessa insatser har inneburit att NTF även under 2022 kunnat hålla fortsatt högt fokus på trafiksäkerheten för alla som bor och verkar i Gävleborgs län.

 

 

Äldrerådet

Äldrerådet har träffats två gånger under 2022, båda dessa genomfördes i hos Transport i Gävle.

Den träff i Gävle med inbjudna representanter från Äldreråden i Uppland, Västmanland, Dalarna och Västernorrland var tvungen att ställas in även detta år.

En gemensam träff planeras att genomföras i Gävle under våren 2023.

 

 

Trafiksäkerhetsråd

Mötet som trafiksäkerhetsrådet hade planerat att genomföra under våren fick ställas in på grund av Coronapandemin.

Det planerade mötet i oktober kunde genomföras. Träffen blev mycket uppskattad av deltagarna och en ny träff planeras till hösten 2023. Inbjudna till trafiksäkerhetsrådet är Trafikverket, Polisen, Länsstyrelsen, länets samtliga 10 kommuner, Region Gävleborg samt X-Trafik.

Syftet med träffarna är att skapa nätverk och diskutera aktuella trafiksäkerhetsfrågor som berör Gävleborgs län.

 

 

Ta det försiktigt under helgerna

Vi får även råd om att, för hälsans skull, promenera mera. Detta medför risker för fallolyckor. Sätt därför halkskydd på skorna och komplettera med ”gåstavar”!  Använd reflexer så du syns.

 

 

Kom ihåg reflexen!

40 % av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att använda reflex syns du bättre och risken för att råka ut för en olycka minskar betydligt. Det är viktigt att använda reflex även i stadstrafik, inte bara längs mörka landsvägar. Kom också ihåg att reflex är en färskvara. Värme, vatten och repor från nycklar kan skada och förkorta reflexens livslängd.

 

 

NTF Gävleborgs styrelse och personal tackar för ett bra samarbete under året och önskar er en riktigt

God Jul och Gott Nytt trafiksäkert år!

Nyhetsblad nr 5, december 202

2022-12-21