Nyhetsblad nr 5, december 2020

 

Julstängt

Kontoret kommer att vara stängt 28 december-6 januari. Torsdag 7 januari finns vi på plats igen.

Under denna tid hänvisar vi till hemsidan, http://gavleborg.ntf.se/.

 

Projekt och övriga insatser 2020

Även projektåret börjar lida mot sitt slut. 2020 har dock på grund av Coronapandemin blivit annorlunda på många sätt med inställda uppdrag och träffar. Flera av uppdragen har trots allt varit möjliga att genomföra tack vare mycket god hjälp från våra medlemsorganisationer.

Som exempel har användandet av cykelhjälm och bilbälte räknats i samtliga kommuner, detta år med pandemi så räknades både hjälm- och bältesanvändningen under hösten.

Vi har även under 2020 informerat lärare i flera av länets kommuner om vinsterna med att öka elevernas cyklande till och från skolan, både genom fysiska träffar och via digitala möten.

Medlen vi får från Region Gävleborg har även detta år använts till att öka kunskapen hos nyblivna föräldrar med hjälp av MVC och BVC i hela länet.

Trafiksäkerhetsinformationer, riktade till SFI, pensionärsorganisationer och förskolor/skolor har även kunnat genomföras, om än i begränsad omfattning, på grund av smittläget.

Alla dessa insatser har inneburit att NTF även under 2020 kunnat hålla fortsatt högt fokus på trafiksäkerheten för alla som bor och verkar i Gävleborgs län.

 

Äldrerådet

Äldrerådet har träffats en gång i början av 2020.

Övriga möten under året har ställts in på grund av pandemin och även den träff i Gävle med inbjudna representanter från Äldreråden i Uppland, Västmanland, Dalarna och Västernorrland var tvungen att ställas in.

En gemensam träff planeras att genomföras i Gävle, hösten 2021.

 

Trafiksäkerhetsråd

Mötena som TS-rådet hade planerat att genomföra under 2020 har ställts in på grund av Coronapandemin.

2021 hoppas vi att smittläget tillåter att vi kan återuppta våra träffar. Preliminärt datum för första träffen är satt till den 11 maj 2021. Inbjudna till trafiksäkerhetsrådet är Trafikverket, Polisen, Länsstyrelsen, länets samtliga 10 kommuner, Region Gävleborg samt X-Trafik.

Syftet med träffarna är att skapa nätverk och diskutera aktuella trafiksäkerhetsfrågor som berör Gävleborgs län.

 

Ta det försiktigt under helgerna

Vi får även råd om att, för hälsans skull, promenera mera. Detta medför risker för fallolyckor. Sätt därför halkskydd på skorna och komplettera med ”gåstavar”!  Använd reflexer så du syns.

Utmana inte sjukvården, de har nog med att ta hand om covidpatienter.

 

Kom ihåg reflexen!

40 % av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att använda reflex syns du bättre och risken för att råka ut för en olycka minskar betydligt. Det är viktigt att använda reflex även i stadstrafik, inte bara längs mörka landsvägar. Kom också ihåg att reflex är en färskvara. Värme, vatten och repor från nycklar kan skada och förkorta reflexens livslängd.

 

NTF Gävleborgs styrelse och personal tackar för ett bra samarbete under året och önskar er en riktigt

God Jul och Gott Nytt trafiksäkert år!

Nyhetsblad nr 5, december 2020

2020-12-15