Nyhetsblad nr 5, november 2018

Julbordstider

Under advent lockas vi av uppdukade julbord med allt från sill till julskinka, vinglögg och snaps. När det är dags för julbord kan det vara befogat att fråga: Hur kommer du hem och tänker du avstå från att köra bil även nästa dag?

Rattfylleri är ett av våra allvarligaste problem i trafiken och risken ökar förstås med en hög alkoholkonsumtion. Rattfylleri handlar både om alkohol och andra droger, men av dessa två ställer fortfarande alkoholen till med flest olyckor i trafiken.

Låt julen vara i första hand barnens högtid. Om alla har barnen i fokus borde betydligt mindre alkohol konsumeras, och det är bra ur så många perspektiv – inte minst trafiksäkerhetens.

Fortfarande är cirka en av tre omkomna personbilsförare påverkade av alkohol, trots att andelen som kör berusade är väldigt liten. Det visar hur mycket risken för en allvarlig trafikolycka ökar när man blandar alkohol och bilkörning.

När det är dags för julbord bör du redan innan fundera på om du ska ta bilen eller inte. Helt enkelt bestämma dig för om du ska dricka alkohol eller köra bil – svårare än så är det inte.

 

Några ord från verksamhetsledaren

Vi är nu i full färd med att sammanfatta de uppdrag och projekt som vi jobbat med under 2018. Under året har vi arbetat med 11 projekt finansierade av Trafikverket, fyra av dessa har haft inriktning mot att öka cyklingen i vårt län.

Vårt stöd från Region Gävleborg har resulterat i flera aktiviteter riktade mot barn, ungdomar, nya svenskar och äldre.

Vi har utfört arbetsmiljöutbildningen "Bilen som Säker Arbetsplats" och ”Trafiksäker Sparsam Körning” hos flera företag under året. Jag hoppas att den trenden håller i sig även nästa år, så flera kan få möjlighet att genomgå dessa utbildningar, som främjar både trafiksäkerheten och miljön.

Under 2018 har vi även hjälpt flera kommuner med bland annat hastighets- och flödesmätningar.

 

Dödsolyckor 2018

Hittills i år har 8 personer omkommit till följd av trafikolyckor i Gävleborgs län.

 

Då vår statistik kan skilja sig från Trafikverkets vill vi förtydliga att vi hämtar vår statistik från STRADA (där Landstinget och Polisen rapporterar in olyckor) och siffrorna är preliminär dvs. vissa olyckor kan komma att räknas bort om man anser att de är uppkomna pga. sjukdom eller självmord.

/NTF Gävleborg

Nyhetsblad nr 5, november 2018

2018-11-30