Nyhetsblad nr 4, oktober 2016

Mätningarna i Gävleborgs län
Årets bältes- och hjälmmätningar har nu färdigställts. Resultatet presenteras inom kort. Tack till de medlemsorganisationer som har ställt upp och hjälpt oss genomföra detta!

Trafiksäkerhetsutbildning i Sandviken
Den 15 september deltog NTF Gävleborg tillsammans med flera andra aktörer på en aktivitetsdag som SFI (Svenska För Invandrare) i Sandviken bjudit in till. Eleverna på SFI är vuxna personer i åldern 18-60 år. Informationen från NTF var inriktad på bilbarnskydd och bilbälte. De deltagare som ville fick prova på att åka ett varv i vältbilen, som NTF hyrt in av MHF. Dagen var mycket uppskattad av både elever och personalen och kommer säkert att återkomma 2017.

Kom ihåg reflexen!
40 % av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att använda reflex syns du bättre och risken för att råka ut för en olycka minskar betydligt. Det är viktigt att använda reflex även i stadstrafik, inte bara längs mörka landsvägar. Kom också ihåg att reflex är en färskvara. Repor från nycklar, värme och vatten kan skada och förkorta reflexens livslängd.


Dags för vinterdäck
Dagarna blir allt kallare, vilket gör att det är hög tid att byta till vinterdäck. Som bilden visar är det tillåtet att köra med dubbdäck mellan 1 oktober och 15 april, dock är du tvungen att köra med vinterdäck mellan 1 december och 31 mars. Kom ihåg att mönsterdjupet på vinterdäck bör vara 5 mm för att fungera bäst, dock minst 3 mm.
Passa även på att kontrollera lufttrycket i däcken. Ett felaktigt lufttryck i däcken leder till större risk för incidenter, bidrar till snabbare slitage och högre bränsleförbrukning.

Dödsolyckor 2016
Hittills i år har 14 personer omkommit till följd av trafikolyckor i Gävleborgs län.

Då vår statistik kan skilja sig från Trafikverkets vill vi förtydliga att vi hämtar vår statistik från STRADA (där Landstinget och Polisen rapporterar in olyckor) och siffrorna är preliminär dvs. vissa olyckor kan komma att räknas bort om man anser att de är uppkomna pga. sjukdom eller självmord.

/NTF Gävleborg


2016-10-21