Nyhetsblad nr 4, september 2017

Mätningarna i Gävleborgs län

Årets cykel- och mopedhjälmmätning har nu färdigställts och resultatet har presenterats för kommunerna, Polisen och till media. Resultatet är en trist läsning då cykelhjälmsanvändningen i länet ligger kvar på samma nivå som 2013.

Bältesmätningarna pågår för fullt och resultatet från den kommer att presenteras senare i höst.

Vi vill redan nu framföra vårt tack till de medlemsorganisationer som har ställt upp och hjälpt oss genomföra detta!

 

Utbildning Äldre i trafiken

I början av september genomfördes två utbildningar av pensionärer från äldrerådets medlemsorganisationer. Utbildningarna som tagits fram i samarbete mellan SPF Seniorerna, PRO, SKPF Pensionärerna och NTF genomfördes den 5 september i Sandviken och den 7 september i Forsa. Totalt utbildades 50 personer under dessa två dagar och deltagarna kommer att under hösten föra budskapet vidare inom sina organisationer.

Utbildningarna var mycket uppskattade av deltagarna och kommer förhoppningsvis att leda till att trafiksäkerheten ökar inom pensionärsorganisationerna.

 

Kom ihåg reflexen!

40 % av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att använda reflex syns du bättre och risken för att råka ut för en olycka minskar betydligt. Det är viktigt att använda reflex även i stadstrafik, inte bara längs mörka landsvägar. Kom också ihåg att reflex är en färskvara. Repor från nycklar, värme och vatten kan skada och förkorta reflexens livslängd.

 

Dags för vinterdäck

Snart är det dags att byta till vinterdäck. Som bilden visar är det tillåtet att köra med dubbdäck mellan 1 oktober och 15 april, dock är du tvungen att köra med vinterdäck mellan 1 december och 31 mars. Kom ihåg att mönsterdjupet på vinterdäck bör vara 5 mm för att fungera bäst, dock minst 3 mm.

Passa även på att kontrollera lufttrycket i däcken. Ett felaktigt lufttryck i däcken leder till större risk för incidenter, bidrar till snabbare slitage och högre bränsleförbrukning.

 

Dödsolyckor 2017

Hittills i år har 7 personer omkommit till följd av trafikolyckor i Gävleborgs län.

 

Då vår statistik kan skilja sig från Trafikverkets vill vi förtydliga att vi hämtar vår statistik från STRADA (där Landstinget och Polisen rapporterar in olyckor) och siffrorna är preliminär dvs. vissa olyckor kan komma att räknas bort om man anser att de är uppkomna pga. sjukdom eller självmord.

/NTF Gävleborg

Nyhetsblad nr 4, september 2017

2017-09-28