Nyhetsblad nr 3, maj 2015

Sedan det senaste nyhetsbladet har all snö försvunnit och träden börjar bli gröna. I och med barmarken åker cyklarna fram, men många glömmer cykelhjälmen. Verksamhetsledare Lars-Eric Abrahamsson medverkade därför på cykeldagen i Gävle för att påtala vikten av att använda hjälm samt hur den ska sitta för att skydda vid en olycka.

Cykla enklare och säkrare genom att vårstäda cykeln:
• Kontrollera lufttryck och skick på däcken
• Se till att belysningen, både fram och bak, fungerar som den ska.
• Inspektera ringklockan och bromsarna så att de fungerar
• Smörj kedjan och spänn den om det behövs

Kom ihåg hjälmen, och tänk också på att det kan ligga löst grus på vägarna!

Nationella projekt och lediga uppdrag
Vi är nu igång med våra projekt för 2015, dock tre månader försenat. Det resulterar i febril aktivitet på kansliet och telefonerna går varma. Hittills har vi med hjälp av våra medlemsorganisationer kunnat påbörja cykelhjälm- och mopedhjälmsmätningar som ska vara klart innan skolorna går på sommarlov. Dock återstår en hel del arbete som vi kan behöva hjälp med, exempelvis bältesmätningar runt om i länet efter sommaren.

Årsmötesprotokollet finns nu på kansliet, justerat och klart. Hör av dig om du vill ha en kopia.

Ny kontaktperson?
Har Er organisation/förening utsett en ny kontaktperson eller har kontaktuppgifterna förändrats? Meddela oss detta snarast för att underlätta vårt arbete!

Mail: gavleborg@ntf.se
Kansli: 026-12 25 40


2015-05-05