Nyhetsblad nr 3, juni 2016

Snart har halva 2016 passerat och två nationella projekt har förts till handlingarna. Moped- och cykelhjälmsmätningen runt om i länet är genomförd, samt DDD Skola som följt med från 2015. Stort tack till Er som hjälpt oss att genomföra mätningarna! Resultatet kommer att lämnas till media under hösten.
Samtliga MVC/BVC i länet har uppdaterats med trafiksäkerhetsmaterial för att användas på föräldragrupper. SFI (Svenska för invandrare) i samtliga kommuner håller på att kontaktas för komplettering av material.
Samarbetet med MVC/BVC och SFI finansieras av Region Gävleborg.


Rådsverksamheten
Äldrerådet har börjat årets verksamhet.
Vårens trafiksäkerhetsmöte hölls i Hudiksvall 14 april.
Trafikverket redovisade förslaget på regional hastighetsanalys som lagts på remiss i länet. Vägplanerna för de närmaste åren presenterades.
El-vägen på E16 mellan Kungsgården och Sandviken, ett projekt som drivs av Region Gävleborg, Trafikverket, Scania och Siemens. Vägen kommer att invigas under juni och blir då den första provsträckan på allmän väg i Europa.
Påsktrafiken på E4 och dödsolyckorna i länet diskuterades också.
Höstens möte planeras till 29 september i Gävle.

Remissvar
NTF Gävleborg har i början av maj lämnat svar på den remiss som Trafikverket skickat ut gällande den regionala hastighetanalysen. Sista dag för remissvar var satt till 1 juni och en första inriktning från Trafikverket kommer under hösten.


Trafiksäkerhet för asylsökande
Under vintern/våren har NTF genomfört informationsträffar med studieförbund, volontärer och andra intressenter i 9 av Gävleborgs kommuner. Ett av NTF framtaget material har delats ut för att användas i svenskundervisningen, med inriktning på trafiksäkerhet i vardagliga situationer. Vi har även delat ut några tusen reflexer för spridning på asylboenden och språkcaféer. Projektet har finansierats av Trafikverket.


GCM - Statliga genomfarter
Under våren har säkerheten på gång-/cykel- och mopedpassager inventerats och koordinatsatts på samtliga europa- och riksvägar med nr 1 till 99. Inventeringen är gjord med hjälp av olika dataprogram och kvalitetssäkringen genomfördes genom att fysiskt köra igenom alla vägsträckor. Trafikverket står för finansieringen av även detta projekt.

Olycksstatistik
Fram till skrivande stund har 6 trafikolyckor med dödlig utgång inträffat i vårt län. Vi hoppas att ni tänker på punkterna nedan för att undvika fler olyckor eller tillbud:

• Välj resväg utifrån säkraste vägen (kanske inte alltid kortaste)
• Planera resan med flera raster
• Se till att vara ordentligt utvilad
• Kolla bilen; lufttryck, olja, spolarvätska mm
• Kör nykter (tänk även på ”dagen-efter”)
• Håll avståndet till framförvarande
• Använd bälte (barn upp till 4-5 år bör åka bakåtvänt)
• Håll hastigheten

Sommartider på kansliet
Nu när sommaren är här tänkte vi på kansliet passa på att vara lediga för att njuta av sol och värme. Vecka 29-32 är kontoret stängt.


Ny kontaktperson?

Har Er organisation/förening utsett en ny kontaktperson eller har kontaktuppgifterna förändrats? Meddela oss detta snarast för att underlätta
vårt arbete!

Mail: gavleborg@ntf.se
Kansli: 026-12 25 40


Trevlig sommar!


2016-06-20