Nyhetsblad nr 3, juni 2022

Snart har halva 2022 passerat.

När verksamheten så sakta börjat återhämta sig efter att coronapandemin börjat klinga av kom beslutet i april där NTF Riks begär sig själva i konkurs. För NTF Gävleborg har konkursen inneburit att inga projekt gentemot Trafikverket genomförts under första halvåret 2022. Under maj månad framkom det dock att Trafikverket uttryckte en önskan om fortsatt samarbete med NTF:s lokala förbund och därför har nya ansökningar (7 st.) om projektstöd lämnats in i början av juni. Vi hoppas på att ansökningarna får en snabb handläggning så projekten kan startas upp efter semestern. Det skulle innebära att ekonomin under hösten kommer att se betydligt ljusare ut.

 

Samtliga MVC och BVC i länet har uppdaterats med trafiksäkerhetsmaterial för att användas i föräldragrupper.

MVC har även fått en uppdaterad instruktion om hur bilbältet ska användas för den som är gravid.

SFI (Svenska för invandrare) i samtliga kommuner har kontaktats för komplettering av material.

Samarbetet med MVC, BVC och SFI finansieras av Region Gävleborg.

 

 

Rådsverksamheten

Äldrerådet har startats upp med ett fysiskt möte under våren och vi har planerat att kunna genomföra ett fysiskt möte i höst.

Coronan ställde in vårens trafiksäkerhetsmöte.

Höstens trafiksäkerhetsmöte är planerat till 20 oktober hos Trafikverket i Gävle.

 

 

Nationella projekt

Trafikverket har uttryckt en önskan om fortsatt samarbete med NTF:s lokala förbund och flera ansökningar har lämnats in i början av juni.

 

 

Semesterresan

Vi hoppas att ni tänker på punkterna nedan för att undvika olyckor eller tillbud:

 

  • Välj den säkraste resvägen (kanske inte alltid den kortaste)
  • Planera resan med flera raster
  • Se till att vara ordentligt utvilad
  • Kolla bilen; lufttryck, olja, spolarvätska mm
  • Kör nykter (tänk även på ”dagen-efter”)
  • Håll avståndet till framförvarande
  • Använd bälte (barn upp till 4–5 år bör åka bakåtvänt)
  • Håll hastigheten

 

 

Sommartider på kansliet

Nu när sommaren är här tänkte vi på kansliet passa på att vara lediga för att njuta av sol och värme.

Vecka 28–31 är kontoret stängt.

 

 

Ny kontaktperson?

 

Har Er organisation/förening utsett en ny kontaktperson eller har kontaktuppgifterna förändrats? Meddela oss detta snarast för att underlätta

vårt arbete!

 

Mail: gavleborg@ntf.se

Kansli: 026-12 25 40

 

 

Trevlig sommar!

Nyhetsblad nr 3, juni 2022

2022-08-31