Nyhetsblad nr 3, juni 2021

 

Snart har halva 2021 passerat. Coronapandemin har påverkat mycket av verksamheten under första halvåret av 2021. Vi har trots allt kunnat genomföra flera projekt som bland annat moped- och cykelhjälmsmätning i samtliga kommuner, en observationsstudie om halkbekämpning i Gävle och en undersökning om utbildning av användare av el-rullstolar och el-skotrar.

Vi vill framföra ett stort tack till alla som ställt upp och hjälpt till med att genomföra dessa uppdrag.

Samtliga MVC och BVC i länet har uppdaterats med trafiksäkerhetsmaterial för att användas i föräldragrupper.

BVC har även fått en uppdaterad instruktion om hur bilbältet ska användas för den som är gravid.

SFI (Svenska för invandrare) i samtliga kommuner har kontaktats för komplettering av material.

Samarbetet med MVC, BVC och SFI finansieras av Region Gävleborg.

 

Rådsverksamheten

Äldrerådet har startats upp med ett digitalt möte under våren och vi har planerat att kunna genomföra ett fysiskt möte i höst, om pandemin tillåter.

Årets gemensamma möte med äldreråden i angränsande län är planerat till slutet av september, men även i det fallet beror det på hur coronapandemin utvecklas om det kan genomföras.

Coronan ställde även in vårens trafiksäkerhetsmöte.

Höstens trafiksäkerhetsmöte är planerat till 28 oktober i Gävle.

 

Nationella projekt

Under 2021 planerar vi att genomföra 9 olika projekt med alla med inriktning på en ökad trafiksäkerhet. Ytterligare projekt kan tillkomma under hösten.

 

TIA – Tidiga Insatser för Asylsökande

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborg genomför vi informationer under 2020 och 2021 i Sandviken och Hudiksvall.

Sandviken startades upp innan restriktionerna för Coronaviruset kom 2020 och där har man genomfört flera utbildningar digitalt med hjälp av materialet från NTF.

I Hudiksvall genomfördes utbildningarna av volontärer i mitten av november just innan restriktionerna trädde i kraft och i Delsbo i slutet av april 2021. Inga utbildningar har därför kunnat genomföras i Hudiksvalls kommun. Nya försök att starta upp språkcaféerna kommer att genomföras efter sommaren.

Genom samarbetet med språkcaféer i dessa två kommuner förmedlas trafiksäkerhetsinformation i samband med språkträningen.

 

Semesterresan

Vi hoppas att ni tänker på punkterna nedan för att undvika olyckor eller tillbud:

 

  • Välj den säkraste resvägen (kanske inte alltid den kortaste)
  • Planera resan med flera raster
  • Se till att vara ordentligt utvilad
  • Kolla bilen; lufttryck, olja, spolarvätska mm
  • Kör nykter (tänk även på ”dagen-efter”)
  • Håll avståndet till framförvarande
  • Använd bälte (barn upp till 4–5 år bör åka bakåtvänt)
  • Håll hastigheten

 

Sommartider på kansliet

Nu när sommaren är här tänkte vi på kansliet passa på att vara lediga för att njuta av sol och värme.

Vecka 28–31 är kontoret stängt.

 

Ny kontaktperson?

Har Er organisation/förening utsett en ny kontaktperson eller har kontaktuppgifterna förändrats? Meddela oss detta snarast för att underlätta

vårt arbete!

Mail: gavleborg@ntf.se

Kansli: 026-12 25 40

 

Trevlig sommar!

Nyhetsblad nr 3, juni 2021

2021-06-21