Nyhetsblad nr 3, juni 2020


Snart har halva 2020 passerat. På grund av Coronaviruset har moped- och cykelhjälmsmätningen som normalt genomförs på våren i samtliga kommuner skjutits upp till hösten. Vi hoppas att ni kan hjälpa oss att genomföra mätningarna då.
Samtliga MVC och BVC i länet har uppdaterats med trafiksäkerhetsmaterial för att användas i föräldragrupper.
SFI (Svenska för invandrare) i samtliga kommuner har också kontaktats för komplettering av material.
Samarbetet med MVC, BVC och SFI finansieras av Region Gävleborg.

 

Rådsverksamheten
Äldrerådet hann starta upp årets verksamhet med ett möte i början av februari. Mötet som var planerat till juni har flyttats till september på grund av Corona.
Årets gemensamma möte med äldreråden i angränsande län har även det inställts på grund av Coronaviruset.
Vårens trafiksäkerhetsmöte blev inställt.
Höstens trafiksäkerhetsmöte planeras till 6 oktober i Gävle.

 

Nationella projekt
Under 2020 kommer vi att genomföra 10 olika projekt, alla med inriktning på ökad trafiksäkerhet. Ytterligare projekt kan tillkomma under hösten.

 

TIA – Tidiga Insatser för Asylsökande
På uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborg genomför vi informationer under 2020 i Sandviken och Hudiksvall. Sandviken startades upp innan restriktionerna för Coronaviruset kom, däremot är informationerna i Hudiksvalls kommun uppskjutna till i höst på grund av viruset.
Genom samarbete med språkcaféer i dessa två kommuner förmedlas trafiksäkerhetsinformation i samband med språkträningen.


Semesterresan
Vi hoppas att ni tänker på punkterna nedan för att undvika olyckor eller tillbud:

 Välj den säkraste resvägen (kanske inte alltid den kortaste)
 Planera resan med flera raster
 Se till att vara ordentligt utvilad
 Kolla bilen; lufttryck, olja, spolarvätska mm
 Kör nykter (tänk även på ”dagen-efter”)
 Håll avståndet till framförvarande
 Använd bälte (barn upp till 4-5 år bör åka bakåtvänt)
 Håll hastigheten

 


Sommartider på kansliet
Nu när sommaren är här tänkte vi på kansliet passa på att vara lediga för att njuta av sol och värme.
Vecka 28-31 är kontoret stängt.

 


Ny kontaktperson?

Har Er organisation/förening utsett en ny kontaktperson eller har kontaktuppgifterna förändrats? Meddela oss detta snarast för att underlätta
vårt arbete!

Mail: gavleborg@ntf.se
Kansli: 026-12 25 40

 


Trevlig sommar!

Nyhetsblad nr 3, juni 2020

2020-06-15