Nyhetsblad nr 3, juni 2019

Snart har halva 2019 passerat och moped- och cykelhjälmsmätningen som genomförts runt om i länet har avslutats. Stort tack till Er som hjälpt oss att genomföra mätningarna! Resultatet kommer att lämnas till media under hösten.

Samtliga MVC och BVC i länet har uppdaterats med trafiksäkerhetsmaterial för att användas på föräldragrupper.

SFI (Svenska för invandrare) i samtliga kommuner har också kontaktats för komplettering av material.

Samarbetet med MVC, BVC och SFI finansieras av Region Gävleborg.

 

Rådsverksamheten

Äldrerådet har startat upp årets verksamhet.

Ett gemensamt möte med äldreråden i angränsande län planeras att genomföras i september och även detta år i Gävle.

Vårens trafiksäkerhetsmöte genomfördes i maj hos Trafikverket i Gävle. Temat för mötet var kollektivtrafik och cykling i länet. Innan mötet fick vi en uppskattad rundvandring och förevisning av Trafikverkets nya lokaler.

Höstens trafiksäkerhetsmöte planeras till 9 oktober i Edsbyn.

 

Nationella projekt

Under 2019 kommer vi att genomföra 10 olika projekt med alla med inriktning på ökad trafiksäkerhet. Ytterligare projekt kan tillkomma under hösten.

 

TIA – Tidiga Insatser för Asylsökande

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborg genomför vi informationer under 2019 i Söderhamn och Gävle. Genom samarbete med språkcaféer i dessa två kommuner förmedlas trafiksäkerhetsinformation i samband med språkträningen.

 

Olycksstatistik

Fram till skrivande stund har 5 trafikolyckor med dödlig utgång inträffat i vårt län och vid dessa olyckor har 6 personer mist livet.

Då vår statistik kan skilja sig från Trafikverkets vill vi förtydliga att vi hämtar vår statistik från STRADA (där Landstinget och Polisen rapporterar in olyckor) och siffrorna är preliminära, d.v.s. vissa olyckor kan komma att räknas bort om man anser att de är uppkomna p.g.a. sjukdom eller självmord.

 

Vi hoppas att ni tänker på punkterna nedan för att undvika fler olyckor eller tillbud:

  • Välj den säkraste resvägen (kanske inte alltid den kortaste)
  • Planera resan med flera raster
  • Se till att vara ordentligt utvilad
  • Kolla bilen; lufttryck, olja, spolarvätska mm
  • Kör nykter (tänk även på ”dagen-efter”)
  • Håll avståndet till framförvarande
  • Använd bälte (barn upp till 4-5 år bör åka bakåtvänt)
  • Håll hastigheten 

 

Sommartider på kansliet

Nu när sommaren är här tänkte vi på kansliet passa på att vara lediga för att njuta av sol och värme. Vecka 29-32 är kontoret stängt.

 

Ny kontaktperson?

Har Er organisation/förening utsett en ny kontaktperson eller har kontaktuppgifterna förändrats? Meddela oss detta snarast för att underlätta vårt arbete!

Mail: gavleborg@ntf.se

Kansli: 026-12 25 40

 

Trevlig sommar!

Nyhetsblad nr 3, juni 2019

2019-06-19