Nyhetsblad nr 3, juni 2018

Snart har halva 2018 passerat och moped- och cykelhjälmsmätningen som genomförts runt om i länet har avslutats. Stort tack till Er som hjälpt oss att genomföra mätningarna! Resultatet kommer att lämnas till media under hösten.

Samtliga MVC och BVC i länet har uppdaterats med trafiksäkerhetsmaterial för att användas på föräldragrupper. SFI (Svenska för invandrare) i samtliga kommuner har också kontaktats för komplettering av material.

Samarbetet med MVC, BVC och SFI finansieras av Region Gävleborg.

 

Rådsverksamheten

Äldrerådet har startat upp årets verksamhet. Ett gemensamt möte med äldreråden i angränsande län planeras till september.

Vårens trafiksäkerhetsmöte genomfördes i april hos Trafikverket i Gävle. Temat för mötet var hastighetöversynen i kommunerna.

Höstens trafiksäkerhetsmöte planeras till 6 november i Gävle.

 

Cykelprojekt

Under 2018 genomför vi fem olika projekt med inriktning på cykling. Två av projekten riktas mot grundskolan, två mot nya svenskar, ett innebär att vissa cykelstråk i två kommuner kommer att kartläggas vad gäller säkerhet.

 

Säkrare tung trafik

Tillsammans med NTF Västernorrland och Sveriges Åkeriföretag anordnades ett seminarium i Sundsvall i mars. Seminariet lockade ett 50-tal deltagare och hade föreläsare från Arbetsmiljöverket, Trafikverket, Polisen, Länsförsäkringar, Volvo Trucks och NTF Centralt.

En uppföljning planeras till oktober då även föreläsare från fraktbeställarna kommer att vara med. 

 

Olycksstatistik

Fram till skrivande stund har 1 trafikolycka med dödlig utgång inträffat i vårt län. Vi hoppas att ni tänker på punkterna nedan för att undvika fler olyckor eller tillbud:

  • Välj den säkraste resvägen (kanske inte alltid den kortaste)
  • Planera resan med flera raster
  • Se till att vara ordentligt utvilad
  • Kolla bilen; lufttryck, olja, spolarvätska mm
  • Kör nykter (tänk även på ”dagen-efter”)
  • Håll avståndet till framförvarande
  • Använd bälte (barn upp till 4-5 år bör åka bakåtvänt)
  • Håll hastigheten

  

Sommartider på kansliet

Nu när sommaren är här tänkte vi på kansliet passa på att vara lediga för att njuta av sol och värme. Vecka 29-32 är kontoret stängt.

 

Ny kontaktperson?

Har Er organisation/förening utsett en ny kontaktperson eller har kontaktuppgifterna förändrats? Meddela oss detta snarast för att underlätta vårt arbete!

 

Mail: gavleborg@ntf.se

Kansli: 026-12 25 40

 

Trevlig sommar!

Nyhetsblad nr 3, juni 2018

2018-06-26