Nyhetsblad nr 3, juni 2017

Snart har halva 2017 passerat och tre nationella projekt har förts till handlingarna.

Moped- och cykelhjälmsmätningen runt om i länet är genomförd, samt två GCM-projekt som följt med från 2016. Stort tack till Er som hjälpt oss att genomföra mätningarna! Resultatet kommer att lämnas till media under hösten.

Samtliga MVC och BVC i länet har uppdaterats med trafiksäkerhetsmaterial för att användas på föräldragrupper.

SFI (Svenska för invandrare) i samtliga kommuner håller på att kontaktas för komplettering av material.

Samarbetet med MVC, BVC och SFI finansieras av Region Gävleborg.

 

Rådsverksamheten

Äldrerådet har startat upp årets verksamhet. Ett gemensamt möte med äldreråden i angränsande län planeras till september.

Vårens trafiksäkerhetsmöte blev tyvärr inställt, p.g.a. få deltagare.

Höstens möte planeras till 26 oktober i Gävle.

 

Remissvar

NTF Gävleborg har i februari lämnat svar på den remiss som Trafikverket skickat ut gällande den nya sträckningen av väg 56 sträckan Hedesunda-Valbo/Gävle.

 

Trafiksäkerhet för asylsökande

Under vintern/våren har NTF genomfört informationsträffar med studieförbund, volontärer och andra intressenter i 5 av Gävleborgs kommuner, 3 kommuner kommer att besökas under hösten. Ett av NTF framtaget material har delats ut för att användas i svenskundervisningen, med inriktning på trafiksäkerhet i vardagliga situationer. Vi har även delat ut några tusen reflexer för spridning på asylboenden och språkcaféer. Projektet har finansierats av Trafikverket.

 

Olycksstatistik

Fram till skrivande stund har 3 trafikolyckor med dödlig utgång inträffat i vårt län. Vi hoppas att ni tänker på punkterna nedan för att undvika fler olyckor eller tillbud:

 

  • Välj resväg utifrån säkraste vägen (kanske inte alltid kortaste)
  • Planera resan med flera raster
  • Se till att vara ordentligt utvilad
  • Kolla bilen; lufttryck, olja, spolarvätska mm
  • Kör nykter (tänk även på ”dagen-efter”)
  • Håll avståndet till framförvarande
  • Använd bälte (barn upp till 4-5 år bör åka bakåtvänt)
  • Håll hastigheten 

 

Sommartider på kansliet

Nu när sommaren är här tänkte vi på kansliet passa på att vara lediga för att njuta av sol och värme.

Vecka 28-31 är kontoret stängt.

 

Ny kontaktperson?

Har Er organisation/förening utsett en ny kontaktperson eller har kontaktuppgifterna förändrats? Meddela oss detta snarast för att underlätta vårt arbete!

Mail: gavleborg@ntf.se

Kansli: 026-12 25 40

 

 

Trevlig sommar!

Nyhetsblad nr 3, juni 2017

2017-06-22