Nyhetsblad nr 2, april 2016

Årsmötet i Gävle
Årsmötet gick av stapeln den 7 april på Folkets hus i Gävle och 17 personer fanns på plats från våra medlemsorganisationer och andra intressenter. Patrik Stenvard, kommunfullmäktiges ordförande och Madelene Håkansson, Trafikplanerare från Gävle kommun, inledde mötet med att berätta om trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. Marie Nordén Generalsekreterare i NTF beskrev nuläge och framtid för NTF organisationen.

Styrelse
Björn Brink (Färila) omvaldes till styrelsens ordförande.
Till ledamöter omvaldes Hans-Olov Åström (Gävle) på två år och Hans Norlund (Gävle) på ett år. Ny i styrelsen Clemens Ludvigsson (Järvsö) två år. Niclas Sandström (Forsbacka) ingår även i styrelsen.


Nationella projekt 2016
8 nationella projekt är nu beslutade att genomföras i Gävleborg. Vi kommer även i år att behöva hjälp från er medlemmar med att utföra vissa aktiviteter, så har du inte anmält dig ännu går det bra att göra via telefon till kansliet, 026-12 25 40, eller via e-post till gavleborg@ntf.se.


Olycksstatistik
Ett flertal trafikolyckor har inträffat sedan årets början i Gävleborgs län, vid en av olyckorna har tyvärr dödsoffer krävts. Då vår statistik kan skilja sig från Trafikverkets vill vi förtydliga att vi hämtar vår statistik från STRADA (där Landstinget och Polisen rapporterar in olyckor) och siffrorna är preliminära dvs. vissa olyckor kan komma att räknas bort om man anser att de är uppkomna pga. sjukdom eller självmord.


Dags för sommardäck
Våren är här och det är hög tid att byta till sommardäck. Det tillåtet att köra med dubbdäck mellan 1 oktober och 15 april, även längre om det råder vinterväglag. Kom ihåg att mönster-djupet på sommardäcken bör vara minst 3 mm.
Passa även på att kontrollera lufttrycket i däcken. Ett felaktigt lufttryck i däcken leder till större risk för incidenter, bidrar till snabbare slitage och högre bränsleförbrukning.


En trevlig Valborg önskar
NTF Gävleborg


2016-04-21