Nyhetsblad nr 2 2020

Årsmötet
Årsmötet gick av stapeln den 23 april. I år genomfördes årsmötet som telefonmöte, p.g.a. restriktionerna kring Corona-viruset.


Styrelse
Björn Brink (Färila) omvaldes till styrelsens ordförande.
Ledamöter: Jan Lahenkorva (Bollnäs) omvaldes på två år. Sylvia Krohn (Hudiksvall) nyvaldes på två år.
Niclas Sandström (Forsbacka) och Hans-Olov Åström (Gävle) kvarstår ett år.


Projekt 2020
9 nationella projekt samt ett projekt från Länsstyrelsen Gävleborg är nu beslutade att genomföras i länet. Vi kommer även i år att behöva hjälp från er medlemmar med att utföra vissa aktiviteter, så har du inte anmält dig ännu går det bra att göra via telefon till kansliet, 026-12 25 40, eller via e-post till gavleborg@ntf.se.


Olycksstatistik
Ett flertal trafikolyckor har inträffat sedan årets början i Gävleborgs län och tre av dessa har tyvärr krävt dödsoffer. Då vår statistik kan skilja sig från Trafikverkets vill vi förtydliga att vi hämtar vår statistik från STRADA (där Landstinget och Polisen rapporterar in olyckor) och siffrorna är preliminära, d.v.s. vissa olyckor kan komma att räknas bort om man anser att de är uppkomna p.g.a. sjukdom eller självmord.

 

Dags för sommardäck
Våren är här och det är hög tid att byta till sommardäck. Det tillåtet att köra med dubbdäck mellan 1 oktober och 15 april, även längre om det råder vinterväglag. I år får vi köra med dubbdäcken fram till 30 april! Kom ihåg att mönster-djupet på sommardäcken bör vara minst 3 mm.
Passa även på att kontrollera lufttrycket i däcken. Ett felaktigt lufttryck i däcken leder till större risk för incidenter, bidrar till snabbare slitage och högre bränsleförbrukning.

 


//NTF Gävleborg

Nyhetsblad nr 2 2020

2020-04-24