Nyhetsblad nr 2, april 2019

Årsmötet i Ljusdal

Årsmötet gick av stapeln den 4 april på Hembygdsgårdarna i Ljusdal och 36 personer fanns på plats från våra medlemsorganisationer och andra intressenter. Markus Evensson, kommun-styrelsens ordförande och Emma Nordebo-Snygg, gatuchef från Ljusdals kommun, inledde mötet med att berätta om trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. Christer Dahlenlund, Trafikverket informerade om statusen på vägbytesplanerna av RV 84 genom Ljusdals centrum.   

                                                                                                                                                                                                                                                          

Styrelse

Björn Brink (Färila) omvaldes till styrelsens ordförande.

Ledamöter: Niclas Sandström (Forsbacka) och Hans-Olov Åström (Gävle) omvaldes på två år.

Jan Lahenkorva (Bollnäs) och Barbro Andersson (Ljusne) kvarstår ett år.

 

Projekt 2019

10 nationella projekt samt ett projekt från Länsstyrelsen Gävleborg är nu beslutade att genomföras i länet. Vi kommer även i år att behöva hjälp från er medlemmar med att utföra vissa aktiviteter, så har du inte anmält dig ännu går det bra att göra via telefon till kansliet, 026-12 25 40, eller via e-post till gavleborg@ntf.se.

 

Olycksstatistik

Ett flertal trafikolyckor har inträffat sedan årets början i Gävleborgs län och tre av dessa har tyvärr krävt dödsoffer. Då vår statistik kan skilja sig från Trafikverkets vill vi förtydliga att vi hämtar vår statistik från STRADA (där Landstinget och Polisen rapporterar in olyckor) och siffrorna är preliminära, d.v.s. vissa olyckor kan komma att räknas bort om man anser att de är uppkomna p.g.a. sjukdom eller självmord.

  

Dags för sommardäck

Våren är här och det är snart tid att byta till sommardäck. Det tillåtet att köra med dubbdäck mellan 1 oktober och 15 april, även längre om det råder vinterväglag. Kom ihåg att mönster-djupet på sommardäcken bör vara minst 3 mm.

Passa även på att kontrollera lufttrycket i däcken. Ett felaktigt lufttryck i däcken leder till större risk för incidenter, bidrar till snabbare slitage och högre bränsleförbrukning.

 

Glad Påsk

önskar

NTF Gävleborg

Nyhetsblad nr 2, april 2019

2019-04-11