Nyhetsblad nr 2 2018

Årsmötet i Gävle

Årsmötet gick av stapeln den 20 mars på Silvanum i Gävle och 23 personer fanns på plats från våra medlemsorganisationer och andra intressenter. Margareta Larsson, kommunfullmäktiges ordförande och Marie Grew, Trafikplanerare från Gävle kommun, inledde mötet med att berätta om trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. Susanne Gustafsson, Trafiksäkerhetsansvarig på NTF beskrev nuläge och framtid för NTF organisationen. Hans Norlund lämnade styrelsen i NTF Gävleborg efter 18 år och avtackades av ordförande Björn Brink med en äkta hälsingebock.                                                                                                                                                                               

 

Styrelse

Björn Brink (Färila) omvaldes till styrelsens ordförande.

Ledamöter: Niclas Sandström (Forsbacka) kvarstår till 2019. Hans-Olov Åström (Gävle) omvaldes på ett år. Nya i styrelsen är Jan Lahenkorva (Bollnäs) och Barbro Andersson (Ljusne) som båda valdes på två år.

 

Nationella projekt 2018

11 nationella projekt är nu beslutade att genomföras i Gävleborg. Vi kommer även i år att behöva hjälp från er medlemmar med att utföra vissa aktiviteter, så har du inte anmält dig ännu går det bra att göra via telefon till kansliet, 026-12 25 40, eller via e-post till gavleborg@ntf.se.

 

Olycksstatistik

Ett flertal trafikolyckor har inträffat sedan årets början i Gävleborgs län, lyckligtvis har ännu inga dödsoffer krävts. Då vår statistik kan skilja sig från Trafikverkets vill vi förtydliga att vi hämtar vår statistik från STRADA (där Landstinget och Polisen rapporterar in olyckor) och siffrorna är preliminära, d.v.s. vissa olyckor kan komma att räknas bort om man anser att de är uppkomna p.g.a. sjukdom eller självmord.

  

Dags för sommardäck

Våren är här och det är snart tid att byta till sommardäck. Det tillåtet att köra med dubbdäck mellan 1 oktober och 15 april, även längre om det råder vinterväglag. Kom ihåg att mönsterdjupet på sommardäcken bör vara minst 3 mm.

Passa även på att kontrollera lufttrycket i däcken. Ett felaktigt lufttryck i däcken leder till större risk för incidenter, bidrar till snabbare slitage och högre bränsleförbrukning.

Nyhetsblad nr 2 2018

2018-04-05