Nyhetsblad nr 2 2017

Årsmötet i Söderhamn

Årsmötet gick av stapeln den 28 mars på Stadshotellet i Söderhamn och 28 personer fanns på plats från våra medlemsorganisationer och andra intressenter. Maria Lind, kommunstyrelsens vice ordförande, och infrastrukturplanerare Johnny Olofsson, Söderhamns kommun, inledde mötet med att informera om trafiksäkerhetsarbetet i kommunen.

Jan Ekholm, Polisen och Stefan Sahlén, Räddningstjänsten södra Hälsingland samt regionchef Patrick Magnusson, Sv. Åkeriföretag Gävleborg berättade om sina verksamheter. Hans Norlund, Gävle och Jan Bergstrand, Bollnäs uppvaktades med NTF förtjänsttecken i silver för enträget arbete för NTF Gävleborg.

 

 

Styrelse

Björn Brink (Färila) omvaldes till styrelsens ordförande.

Till ledamöter omvaldes Niclas Sandström (Forsbacka) och Clemens Ludvigsson (Järvsö) på två år samt Hans Norlund (Gävle) på ett år. Även Hans-Olov Åström (Gävle) ingår i styrelsen.

 

 

 

Nationella projekt 2017

8 nationella projekt är nu beslutade att genomföras i Gävleborg. Vi kommer även i år att behöva hjälp från er medlemmar med att utföra vissa aktiviteter, så har du inte anmält dig ännu går det bra att göra via telefon till kansliet, 026-12 25 40, eller via e-post till gavleborg@ntf.se.

 

 

Olycksstatistik

Ett flertal trafikolyckor har inträffat sedan årets början i Gävleborgs län, vid två av olyckorna har tyvärr dödsoffer krävts. Då vår statistik kan skilja sig från Trafikverkets vill vi förtydliga att vi hämtar vår statistik från STRADA (där Landstinget och Polisen rapporterar in olyckor) och siffrorna är preliminära dvs. vissa olyckor kan komma att räknas bort om man anser att de är uppkomna pga. sjukdom eller självmord.

 

 

Nyhetsblad nr 2 2017

2017-06-14