Nyhetsblad nr 1, februari 2016

Årsmöte 2016
Boka in torsdagen den 7 april för årsmöte. Mötet hålls i Folkets Hus i Gävle. Vi börjar med lunch kl. 12 och mötet beräknas avsluta kl. 17. NTF:s generalsekreterare Marie Nordén kommer. Detaljerat program med tider och årsmöteshandlingar kommer att skickas ut i god tid innan mötet.


Om du kommer på E4, sväng in mot Gävle C. Du kommer då på rv 56/68/80 enl. kartan. Folkets Hus ligger vid 1.


Olycksstatistik
Under 2015 inträffade det 16 olyckor med 18 döda i Gävleborgs län, vilket är en ökning jämfört med 2014. Hittills under 2016 har 1 dödsolycka inträffat i Gävleborgs län.

Då vår statistik kan skilja sig från Trafikverkets vill vi förtydliga att vi hämtar vår statistik från STRADA (där Landstinget och Polisen rapporterar in olyckor) och siffrorna är preliminär dvs. vissa olyckor kan komma att räknas bort om man anser att de är uppkomna pga. sjukdom eller självmord.


Ny kontaktperson?

Har Er organisation/förening utsett en ny kontaktperson eller har kontaktuppgifterna förändrats? Meddela oss detta snarast för att underlätta
vårt arbete!

Mail: gavleborg@ntf.se
Kansli: 026-12 25 40


/NTF Gävleborg


2016-02-10