Nyhetsblad nr 1, februari 2019

Årsmöte 2019

 

Boka in torsdagen den 4 april för årsmöte. Mötet hålls på Hembygdsgården i Ljusdal. Christer Dahlenlund, Trafikverket och Christian Norell, Polisen kommer att delta. Vi börjar med lunch kl. 12 och mötet är beräknat att avslutas kl. 17. Detaljerat program med tider och årsmöteshandlingar kommer att skickas ut i god tid innan mötet.

 

Olycksstatistik

Under 2018 inträffade det 11 olyckor med 13 döda i Gävleborgs län, det är en tyvärr nästan en fördubbling jämfört med året innan. Hittills under 2019 har 1 dödsolycka inträffat i Gävleborgs län.

 

Då vår statistik kan skilja sig från Trafikverkets vill vi förtydliga att vi hämtar vår statistik från STRADA (där Landstinget och Polisen rapporterar in olyckor) och siffrorna är preliminär dvs. vissa olyckor kan komma att räknas bort om man anser att de är uppkomna pga. sjukdom eller självmord.

 

Ny kontaktperson?

Har Er organisation/förening utsett en ny kontaktperson eller har kontaktuppgifterna förändrats? Meddela oss detta snarast för att underlätta vårt arbete!

Mail: gavleborg@ntf.se

Kansli: 026-12 25 40

 

/NTF Gävleborg

Nyhetsblad nr 1, februari 2019

2019-02-05