Nästa vecka har Polisen ökat fokus på rattfylleri

Polisen fortsätter arbeta aktivt mot rattfylleri. Tidigare har man fokuserat på att göra så många utandningsprov som möjligt, idag letar man istället aktivt efter rattfyllerister för att stoppa dem, förhindra att en olycka sker och erbjuda vård. Det är ett mer kvalitativt sätt att motverka rattfylleriet.

Nästa vecka infaller polisens sista insatsvecka för i år, denna gång med fokus på rattfylleri. Insatsveckan är gemensam inom EU.

De allra flesta förare i Sverige är nyktra, men ändå kräver alkohol och narkotika i trafiken årligen alltför många liv och skador. Totalt dör cirka 80 personer varje år i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka (2014 var antalet 75 omkomna).

- Många av de som kör berusade har alkoholproblem och behöver vård, här spelar polisen en avgörande roll genom att erbjuda kontakt med vården. Attityden till alkohol och bilkörning måste fortsätta stärkas – det är aldrig ok att sätta sig bakom ratten efter några glas vin eller dagen efter en blöt fest. Här har vi alla ett gemensamt ansvar tillsammans med bland andra skola, föräldrar, polis och socialtjänst, säger Lars-Eric Abrahamsson Verksamhetsledare NTF Gävleborg.

Metoderna att stoppa rattfylleri, förutom polisens arbete, är tekniska system som alkolås, vård till missbrukare, information till ungdomar och föräldrar och ett generellt arbete som stärker normen att alkohol och trafik aldrig hör ihop. NTF fortsätter att arbeta genom skolan, för att få fler lärare att lyfta problematiken i högstadier och gymnasieskolor.
Samverkan mellan polisen och andra aktörer är viktig, men även tips från allmänheten. Polisens arbete bygger idag på lokala förutsättningar och tips, allt för att hitta rattfylleristen innan det sker en olycka. När det dolda missbruket synliggörs, kan även hjälp ges till många barn som far illa – ett arbete som även det är prioriterat inom polisen.

- Polisen fortsätter att arbeta aktivt mot rattfylleri med de resurser som finns. Vi arbetar utifrån lokala förutsättningar och att vara där problemen finns, som till exempel tidiga morgnar vid idrottsanläggningar, utanför Systembolag eller utifrån olika tips, säger Erling Arvidsson, Trafikpolisen Region Mitt.

Misstänker du att någon i din närhet kör berusad? Tipsa polisen på telefon 114 14.

Kontaktpersoner:

Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare NTF Gävleborg, 070-313 40 14
Erling Arvidsson, trafikpolisen Region Mitt, 010-567 82 43


2015-12-04