Nästa vecka får många blåsa!

Nästa vecka, 8-14 december, genomför Polisen sin sista insatsvecka för i år. Fokus för veckan är rattfylleri och extra många alkoholutandningsprov kommer att göras.

Antalet dömda rattfyllerister (enligt BRÅ) har minskat under de senaste åren, samtidigt som Trafikverket bedömer att andelen nykter trafik ligger still och inte har blivit bättre från 2012 till 2013. En förklarande orsak kan vara att polisen gör allt färre alkoholutandningsprov.
Resultat Gävleborg enl. BRÅ

- Nästa vecka gör vi en kraftsamling i arbetet mot rattfylleri. Förutom att hitta rattfylleristerna informerar vi också om den vård man har rätt till, så att vi förhoppningsvis slipper se dem påverkade bakom ratten igen, säger Erling Arvidsson, TF Trafikpolischef i Gävleborg

Förutom att hitta och rapportera rattfyllerister, har Polisen också ett uppdrag att berätta om den vård man kan få enligt SMADIT-metoden (samverkan mot alkohol och droger i trafiken). Tanken är att rattfylleristen ska få ett erbjudande om ett samtal med socialtjänsten/landstingsvården inom 24 timmar eller så snart som möjligt. Som ertappad rattfyllerist kanske världen rasar, men genom att ta tag i problemen finns en lösning.

- NTF Gävleborg hoppas på ett trendbrott och att Polisen kommande år får mer resurser att göra ännu fler alkoholutandningsprov. Samtidigt som alla måste förstå att det aldrig är okey att sätta sig bakom ratten när man är berusad, det budskapet måste fortsätta att spridas, men det räcker inte. Polisens arbete och tvingande system i form av alkolås är en förutsättning för en positiv utveckling, säger Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare vid NTF Gävleborg.


2014-12-05