Skolbarn på väg -

Men alltför många bilister håller inte 30

Snart börjar skolan för cirka en miljon barn i åldern 6-16 år. Många av barnen går eller cyklar till skolan, men alltför många skjutsas i bil vilket påverkar både trafiksäkerheten och miljön negativt. I samband med skolstarten pågår Polisens insatsvecka med fokus på hastigheter och ökade kontroller kommer att göras utanför landets skolor.

- Under insatsveckan kommer vi att kontrollera regel- och hastighetsefterlevnad där oskyddade trafikanter och bilar blandas. När vi står utanför t.ex. skolor är det ofta elevernas egna föräldrar som kör för fort. Vi måste få till en större förståelse för hastighetens betydelse, ingen vill ha ett skadat barn på sitt samvete, säger Ulf Carnerius, Trafikpolischef i Gävleborg.

Det mest avgörande för hur allvarlig en olycka mellan ett barn och en bil blir, är hastigheten. Tyvärr visar mätningar att ju lägre fartbegränsning, desto färre håller farten. Under 2013 körde 78 procent inom hastighetsgränsen på kommunala vägar med 70 km/tim medan motsvarande andel på 40-vägar endast låg på 53 procent. Nästan hälften kör alltså för fort! Samtidigt tycker över 60 procent i Trafikverkets senaste enkät att det är rimligt att sänka hastighetsbegränsningarna för att öka trafiksäkerheten.

- Vi måste hjälpas åt att hålla skyltad hastighet, inte bara vid skolor utan även på alla andra vägar. Det är inte svårare än att lätta på gasen! Samtidigt kan vi hjälpa varandra genom att prata om hur viktigt det är att hålla hastigheten och aldrig be någon gasa på lite extra, säger Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare, NTF Gävleborg.


2014-08-15