Många äldre vågar inte gå ut om det är halt

Rädsla för att halka omkull begränsar vardagsrörligheten. Vintern kan vara en besvärlig årstid, det är inte bara snön som faller. Enligt olycksstatistik från MSB skadas 20 000 fotgängare av fallolyckor på snö och is årligen. Många av dem som skadas är äldre 65+.
Enligt NTF:s undersökning om äldres fallolyckor på snö och is uppger varannan att de har ramlat omkull på snö eller is. Ett flertal har skadat sig så allvarligt att de har behövt uppsöka vårdcentral eller akutmottagning.

- Kvinnor i Gävleborg låter oftare bli att gå ut om det är halt än männen, enligt den enkätundersökning som NTF Gävleborg genomförde under hösten 2014. Totalt har 260 personer svarat på enkäten i länet. Kroppen blir skörare med åren och när olyckan är framme drabbas därför den äldre oftast mycket svårare. Återhämtningen kan ta lång tid och för en del innebär halkolyckan att de får ett livslångt vårdbehov. Förutom svårt lidande så innebär detta enorma kostnader för samhället, säger Lars-Eric Abrahamsson, NTF Gävleborg.

Totalt har mer än 4 200 personer (65+) har deltagit i NTF:s undersökning om äldres upplevelser av fallolyckor på snö och is. Nästan var tredje svarande uppger att de någon gång har undvikt att gå ut på grund av risken för att halka omkull. Kvinnorna upplever en högre grad av begränsning i sin mobilitet vintertid jämfört med männen.

Ladda ner hela undersökningen här: Livrädd för att halka

Äldre är ingen liten grupp i samhället, idag är cirka 1.9 miljoner svenskar 65 år eller äldre och gruppen ökar med cirka 45 000 individer årligen, enligt SCB. Flera äldre uppger att vinterväghållningen är bristfällig. Även om det plogas, saltas och sandas kan snövallen som blir kvar vara ett stort hinder för en äldre fotgängare. Många menar att rädslan för att halka begränsar deras vardagsrörlighet. Det blir svårt att ta sig till affären och träffa familj och vänner, vilket inverkar negativt på livskvaliteten. Både för den enskildes och samhällets skull är det därför oerhört viktigt att väghållarna har äldre och funktionshindrade i åtanke.

Halkskydd eller skor med inbyggda dubbar är en bra investering för att hålla sig på benen vintertid. Enligt NTF:s undersökning använder hälften av de äldre halkskydd ofta eller alltid när det är risk för halka.

- Det är viktigt att öka halkskyddsanvändningen. Det finns många olika modeller på marknaden, prova alltid halkskyddet innan köp så att du hittar ett som passar just dig. En del kommuner delar ut gratis halkskydd till äldre vilket NTF ser som mycket positivt och som fler gärna får ta efter, säger Lars-Eric Abrahamsson.


Checklista för god användning av halkskydd:
• Prova halkskyddet på skon! Storleksanpassningen är inte alltid så bra.
• Prova om du enkelt kan ta på och av halkskyddet (det är betydligt enklare att sätta på skyddet innan du tar på dig skon).
• Halkskyddet ska vara CE-märkt. Märkningen garanterar att produkten uppfyller ställda säkerhetskrav.
• Säkrast är att ha ett halkskydd som täcker hela foten, inte bara häl eller tå.
• Skor med inbyggda dubbar finns i flera modeller och är ett bra alternativ.


2015-01-21