#min skolväg prisade ”Klassens hjälte”

Inför skolstarten hösten 2016 lanserade NTF #minskolväg som ett stöd till föräldrar, skolor och kommuner för att bedöma barnens skolväg ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Nu står det klart att vinnaren av 10 000 kr i kategorin ”Klassens hjälte” blev 10 åriga Elin Norén i Ljusne. Prispengarna går därmed till klass 4A Stenbergaskolan i Söderhamns kommun. 

‐ Att kartlägga skolvägen var roligt och viktigt. Det måste helt enkelt gå att få bilarna att köra lite saktare funderar Elin. Pengarna ska vi använda till en skolresa. Vi har samlat sedan tredje klass för en resa i sexan. Med den här vinsten kanske vi kan drömma om att åka lite längre bort, säger ”Klassen hjälte” Elin Norén.  

Kampanjen #minskolväg vänder sig i första hand till barn 10 ‐ 12 år eftersom det är då man kan börja ta sig till och från skolan på egen hand. Men eftersom tanken är att man ska gå tillsammans med en vuxen kan kartläggningen vara minst lika viktig för barn ända ner i sjuårsåldern. Barns förmåga att uppfatta hur snabbt fordon rör sig och hur fort de själva förflyttar sig är inte fullt utvecklad. De har svårt att hantera flera skeenden samtidigt och bedöma vad som kan vara farligt. Det gör att många trafiksituationer, som till exempel att korsa en väg, blir riskfyllda för små barn.  

‐ Ambitionen är att bygga vidare på #minskolväg. Det finns en stor potential i projektet eftersom det bygger på att föräldrar och barn tillsammans kartlägger skolvägen och får omedelbar återkoppling. Vi har under hösten haft kontakt med flera kommuner och regioner som är mycket intresserade av de data som kartläggningarna genererar. Det är data som kan användas för att skapa säkrare skolvägar för många barn, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.  

Projektet #minskolväg går ut på att barn och föräldrar med hjälp av ett digitalt verktyg som bygger på Google Maps dokumenterar alla punkter där man korsar en bilväg på väg till eller från skolan. #minskolväg genererar därefter en samlad bedömning av skolvägen. Projektet #minskolväg genomförs i samarbete med Mercedes‐Benz. 

Vad kan föräldrar och skola göra mer för en säkrare skolväg? 

o Dokumentera ditt barns skolväg med hjälp av #minskolväg. Du får direkt en bedömning av samtliga punkter där barn och biltrafik samsas, så som till exempel korsningar och övergångställen. 

o Gå, eller cykla, tillsammans med ditt barn till skolan, men tänk på att det är först vid 10 ‐ 12 års ålder som barn kan förväntas behärska trafiksituationer på egen hand. 

o Undersök om andra vägar än den som är kortast, är säkrare. 

o Organisera ”vandrande skolbussar”, där föräldrar turas om att promenera, eller cykla, med barnen.

o Trafiksäkra skolan. Föreslå bilfria zoner närmast skolgården, med tydliga och säkra avlämningsplatser.

o Diskutera säkerheten med föräldrar, kommunen och skolan för att hitta lösningarna som passar bäst i ert område. 

o Om du måste ta bilen, skjutsa halva vägen och gå resten. Det är bättre för barnet att gå någon del av sträckan än ingen alls, och det blir färre bilar runt skolan. 

o Om ditt barn åker buss till skolan, prata om att vara särskilt försiktigt vid av‐ och påstigning. Tänkt på att bussar är stora och att det ibland kan vara svårt för chauffören att se barn som springer runt bussen. 

#min skolväg prisade ”Klassens hjälte”

2017-03-24