Kallelse till årsmöte 2020

Medlemmar i NTF Gävleborg                             Falun 2020-03-11

 

Medlemmarna i NTF Gävleborg kallas till årsmöte enligt följande:

Tid:     Torsdag 23 april

Plats:  Västerbergs Folkhögskola, Ovansjövägen 333, Storvik

 

Anmälan senast 9 april på tel. 026-12 25 40, via mail eller post

 

Anm. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på hemsidan (under ”styrande dokument”) senast en vecka innan mötet. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 26 mars.

 

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna.

 

Styrelsen genom

Lars-Eric Abrahamsson

 

 

Prel. PROGRAM

11.15    Samling

11.30    Gemensam lunch                                    

12.30    Välkomsthälsning, NTF Gävleborg                     

 

              Sandvikens kommun informerar om sitt          

              trafiksäkerhetsarbete                                                                                                                                                           

              Polisen och Sandvikens kommun informerar

              om sitt arbete mot alkohol och droger i

  trafiken                                

             

              Frågestund och avslutning

                                                                                           

14.30    Kaffe

15.00    Årsmötesförhandlingar enligt stadgeenlig dagordning

16.30    Beräknad avslutning

 

 

Anmälningsblankett

NTF Gävleborgs årsmöte 23 april 2020

 

Jag kommer att delta vid:

  • Lunch, 11.30 -12.30
  • Kaffe, 14.30
  • Årsmöte, 15.00

Organisation:________________________________________

Namn:_____________________________________________

Telefon:____________________________________________

Mail: ______________________________________________

Ev. Specialkost:______________________________________  

 

Anmälan senast 9 april enligt något av följande sätt:

NTF Gävleborg   Tel. 026-12 25 40  E-post: gavleborg@ntf.se

Box 257

791 26 FALUN

 

 

 

 

Kallelse till årsmöte 2020

2020-03-11