Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i NTF Gävleborg kallas till årsmöte enligt följande: Tid: Tisdag 28 mars Plats: First Hotel Statt, Oxtorgsgatan 17, Söderhamn

Kallelse till årsmöte 2017

 

Medlemmarna i NTF Gävleborg kallas till årsmöte enligt följande:

Tid:     Tisdag 28 mars

Plats:  First Hotel Statt, Oxtorgsgatan 17, Söderhamn

 

 

Anmälan senast 20 mars på tel. 026-12 25 40, via mail eller post

 

Anm. Årsmöteshandlingar som årsredovisning etc. mailas/läggs ut på hemsidan två veckor innan mötet. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 14 mars.

 

 

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna.

 

 

Styrelsen genom

Lars-Eric Abrahamsson


 

 

 

PROGRAM

11.45    Samling

 

12.00    Gemensam lunch                                                        Statt Söderhamn

 

13.00    Välkomsthälsning, NTF Gävleborg                                 Björn Brink

                                                                                                 Ordförande NTF

 

              Söderhamns kommun informerar om sitt                      Maria Lind

              trafiksäkerhetsarbete                                                  Söderhamns kommun

 

              Information om Polisen.                                                Jan Ekholm 

                                                                                               Polisen

 

              Trafiksäkerheten under SM-veckan                               Johnny Olofsson

                                                                                              Söderhamns kommun

             

              Information om Räddningstjänsten.                              Stefan Sahlén

                                                                                              Räddningstjänsten

 

              Trender inom transportnäringen                                   Patrick Magnusson

                                                                                              Sv. Åkeriföreningen         

              Frågestund och avslutning                                                                     

 

15.00    Kaffe

 

15.30    Förtjänsttecken i NTF Gävleborg                                    Björn Brink

 

              Årsmötesförhandlingar enl. stadgeenlig dagordning

 

17.00    Beräknad avslutning

 

 

 

Anmälningsblankett

NTF Gävleborgs årsmöte 28 mars 2017

 

Jag kommer att delta vid:

  • Lunch, 12.00 -13.00
  • Kaffe och smörgås, 15.00
  • Årsmöte, 15.30

 

  • Organisation
  • Namn
  • Telefon:
  • Mail:
  • Ev. Specialkost:

 

Anmälan senast 20 mars till:

 

NTF Gävleborg

Box 257 

791 26 FALUN

 

Tel. 026-12 25 40                       

 

E-post: gavleborg@ntf.se

  

Kallelse till årsmöte

2017-02-24