Kallelse till årsmöte 2016

Medlemmarna i NTF Gävleborg kallas till årsmöte enligt följande:

Tid: Torsdag 7 april
Plats: Folkets Hus, Gävle

PROGRAM

11.45 Samling

12.00 Gemensam lunch

13.00 Välkomsthälsning, NTF Gävleborg
Ordförande Björn Brink

13.15 Gävle kommun informerar om sitt trafiksäkerhetsarbete
Patrik Stenvard, Marie Wallström

13.45 NTF, nu och i framtiden
Generalsekreterare Marie Nordén

14.30 Frågestund och avslutning

15.00 Kaffe och smörgås

15.30 Årsmötesförhandlingar enl. stadgeenlig dagordning

17.00 Beräknad avslutning

Anmälan senast 31 mars på tel. 026-12 25 40, via mail, post eller anmälningsformuläret på hemsidan www.ntf.se/gavleborg

Anm. Årsmöteshandlingar som årsredovisning etc. mailas/läggs ut på hemsidan två veckor innan mötet.
Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 24 mars.

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna.

Styrelsen genom
Lars-Eric Abrahamsson

Anmälningsblankett

NTF Gävleborgs årsmöte 7 april 2016

Jag kommer att delta vid:

KRYSSRUTA: Lunch, 12.00-13.00
KRYSSRUTA: Kaffe och smörgås, 15.00
KRYSSRUTA: Årsmöte, 15.30

Organisation:
Namn:
Telefon:
Mail:
Ev. specialkost:


2016-03-22