Kallelse till årsmöte 2024

Medlemmar i NTF Gävleborg                              Falun 2024-03-12

 

 

 

Kallelse till årsmöte 2024

 

Medlemmarna i NTF Gävleborg kallas till årsmöte enligt följande:

Tid:     onsdag 24 april

Plats:  Västerbergs Folkhögskola, Storvik

 

Anmälan: (Se sista sidan i dokumentet) senast 9 april på tel. 026-12 25 40, brev eller via e-post gavleborg@ntf.se

 

Anm. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på hemsidan (under ”styrande dokument”) senast en vecka innan mötet. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 27 mars.

 

 

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna.

 

 

Styrelsen genom

Lars-Eric Abrahamsson

 

 

Prel. PROGRAM

12.15    Samling

 

12.30    Gemensam lunch                                   Folkhögskolans matsal

 

13.15    Välkomsthälsning, NTF Gävleborg            Jan Lahenkorva

                                                                           Ordförande NTF

 

              Region Gävleborg informerar om              Niklas Hermansson

              länsplanen.                                            Region Gävleborg

 

              Droganvändning hos våra                         Sylvia Krohn

              ungdomar i trafiken                                 NTF Gävleborg

                                                                                             

              Frågestund och avslutning                                                                                  

14.30    Kaffe

 

15.00    Årsmötesförhandlingar enligt stadgeenlig dagordning

 

16.30    Beräknad avslutning

 

 

 

Anmälningsblankett

NTF Gävleborgs årsmöte 24 april 2024

 

Jag kommer att delta vid:

  • Lunch, 12.30 -13.15
  • Kaffe, 14.30
  • Årsmöte, 15.00

 

Organisation:________________________________________

 

Namn:_____________________________________________

 

Telefon:____________________________________________

 

Mail: ______________________________________________

 

Ev. Specialkost:______________________________________

 

 

Anmälan senast 9 april enligt något av följande sätt:

 

NTF Gävleborg             Tel. 026-12 25 40                        E-post: gavleborg@ntf.se

Box 257

791 26 FALUN

 

Kallelse till årsmöte 2024

2024-03-12