Kallelse till årsmöte 2023

Medlemmar i NTF Gävleborg                              Falun 2023-03-07

 

 

 

Kallelse till årsmöte 2023

 

Medlemmarna i NTF Gävleborg kallas till årsmöte enligt följande:

Tid:     tisdag 18 april

Plats:  Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs

 

Anmälan: Senast 11 april på tel. 026-12 25 40, brev eller via e-post gavleborg@ntf.se

 

Anm. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på hemsidan (under ”styrande dokument”) senast en vecka innan mötet. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 21 mars.

 

 

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna.

 

 

Styrelsen genom

Lars-Eric Abrahamsson

 

Kallelse till årsmöte 2023

2023-03-07