Kallelse till årsmötet 2019

 

Medlemmar i NTF Gävleborg                             Falun 2019-02-20

  

Kallelse till årsmöte 2019

Medlemmarna i NTF Gävleborg kallas till årsmöte enligt följande:

Tid:     Torsdag 4 april

Plats:  Hembygdsgården, Kyrksjönäsvägen 16, Ljusdal

 

Anmälan senast 29 mars på tel. 026-12 25 40, via mail eller post

 

Anm. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på hemsidan (under ”styrande dokument”) senast en vecka innan mötet. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 7 mars.

 

 

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna.

 

 

Styrelsen genom

Lars-Eric Abrahamsson


 

Prel. PROGRAM

11.45    Samling

 

12.00    Gemensam lunch                                                 

 

13.00    Välkomsthälsning, NTF Gävleborg                     

 

              Ljusdals kommun informerar om sitt trafiksäkerhetsarbete            

 

              Information från Trafikverket                            

                                                                                                                                 

              Information från Polisen                                     

                         

              Frågestund och avslutning

 

15.00    Kaffe

 

15.30    Årsmötesförhandlingar enligt stadgeenlig dagordning

 

17.00    Beräknad avslutning

 

 

 

Anmälningsblankett

NTF Gävleborgs årsmöte 4 april 2019

 

Jag kommer att delta vid:

  • Lunch, 12.00 -13.00
  • Kaffe, 15.00
  • Årsmöte, 15.30

Organisation:________________________________________

Namn:_____________________________________________

Telefon:____________________________________________

Mail: ______________________________________________

Ev. Specialkost:______________________________________ 

 

Anmälan senast 29 mars enligt något av följande sätt:

 

NTF Gävleborg    Tel. 026-12 25 40    E-post: gavleborg@ntf.se

Box 257

791 26 FALUN

Kallelse till årsmötet 2019

2019-02-20