Jul- och Nyårstrafik


Fram till 19 december har 7 personer omkommit i trafikolyckor Gävleborgs län. Det är en liten minskning med jämfört med 2013.
Vi måste alla hjälpas åt så att denna siffra inte försämras under Jul- och Nyårshelgen.

När temperaturen ligger kring noll gäller det att vara uppmärksam på att de våta vägbanorna riskerar att frysa till. Den så kallade svartisen som då kan uppträda är mycket förrädisk, då den är svår att upptäcka. Dessutom är det också ofta sämre sikt, framför allt vid körning i mörker.

Vad vi kan göra för att bidra till att vi får en så olycksfri helgtrafik som möjligt:

• Håll rätt hastighet utifrån gällande skyltning och rådande väderlek.
• Håll avstånd till bilen framför.
• Se till att alla sitter bältade i bilen och inga lösa föremål i kupén.
• Var nykter - ingen alkohol ihop med bilkörning.
• Vara utvilad.

Det här kan inte vara svårt för någon att ställa upp på!

Planera även för en väl tilltagen restid då man inte kan köra ikapp förlorad tid och ta täta raster för att bibehålla trivseln under resan.

För den som väntar på ett besök så är det viktigaste att man kommer fram – det är sällan ett problem om man skulle bli några minuter försenad!

Det finns alltid någon som väntar på dig!

GOD JUL och GOTT NYTT trafiksäkerhetsår önskar NTF Gävleborg


2014-12-19