Inbjudan till NTF Gävleborgs årsmöte 2022

                                                                               Falun 2022-03-16

 

Välkommen till NTF Gävleborgs årsmöte

Tid:     torsdag 7 april

Plats:  Västerbergs Folkhögskola, Ovansjövägen 333, Storvik

 

Anmälan senast 24 mars på tel. 026-12 25 40, brev eller via e-post gavleborg@ntf.se

 

Anm. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på hemsidan (under ”styrande dokument”) senast en vecka innan mötet.

 

 

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna.

 

 

Styrelsen genom

Lars-Eric Abrahamsson

 

 

 

 

PROGRAM

12.15    Samling

 

12.30    Gemensam lunch                                                 Västerbergs Folkhögskola

 

13.15    Välkomsthälsning, NTF Gävleborg                     Björn Brink

                                                                                               Ordförande NTF

 

              Sandvikens kommun informerar om sitt           Lisa Hjälsten

              trafiksäkerhetsarbete                                          Sandvikens kommun

 

             

              Alkohol och droger i trafiken                              NTF Gävleborg

                                                                                              Lars-Eric Abrahamsson                         

             

              Rehabilitering alkohol/drogberoende                  Individ & Familjeomsorgen Vuxenenheten

                                                                                               Sandvikens kommun

 

              Frågestund och avslutning   

                                                                               

14.30    Kaffe

 

15.00    Årsmötesförhandlingar enligt stadgeenlig dagordning

 

16.30    Beräknad avslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälningsblankett

NTF Gävleborgs årsmöte 7 april 2022

 

Jag kommer att delta vid:

  • Lunch, 12.30 -13.15
  • Kaffe, 14.30
  • Årsmöte, 15.00

 

Organisation:________________________________________

 

Namn:_____________________________________________

 

Telefon:____________________________________________

 

Mail: ______________________________________________

 

Ev. Specialkost:______________________________________

 

 

Anmälan senast 24 mars enligt något av följande sätt:

 

NTF Gävleborg             Tel. 026-12 25 40                        E-post: gavleborg@ntf.se

Box 257

791 26 FALUN

 

Inbjudan till NTF Gävleborgs årsmöte 2022

2022-03-16